Førtidspension

Du har kun ret til førtidspension, hvis du på ingen måde er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er dokumenteret varigt nedsat. jvf. Lov om social pension

Det blev med reformen i 2013 sværere at få tilkendt førtidspension. Der vil som udgangspunkt ikke blive tildelt førtidspension til personer under 40 år. De vil blive tilbudt et ressourceforløb, inden der overhovedet kan blive tale om førtidspension. Det er dog ikke en forudsætning for at få førtidspension, at du først har været i ressourceforløb.

Du har ikke ret til førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering, ressourceforløb eller på andre måder, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Ofte kan du have deltaget i et såkaldt ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension.

Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.

Kort om førtidspension

Er du under 40 år, vil du ikke kunne få førtidspension, med mindre du er så syg eller har så store funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at du aldrig bliver i stand til at arbejde.

I stedet for førtidspension vil du blive tilbudt et individuelt tilrettelagt ressourceforløb med en varighed fra et til fem år. Formålet er, at du skal hjælpes i arbejde eller i uddannelse. Du kan få tilbudt flere ressourceforløb.

Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt også deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få førtidspension.

Du vil under ressourceforløbet få en ydelse på niveau med den ydelse, som du modtog inden ressourceforløbet. Du er sikret en minimumsydelse på 60 procent af højeste dagpengesats. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indtægt.

Læs mere om ressourceforløb her.

Kommunerne skal oprette såkaldte rehabiliteringsteams, som skal sikre, at indsatsen bliver planlagt sammenhængende og på tværs af de forskellige forvaltninger.