Arbejdsliv med ADHD

Det gælder om at finde frem til et godt match mellem de krav, arbejdet stiller, og de færdigheder du har.

Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at få – og især at fastholde – et godt job. Det kan der være mange årsager til fx, at der er uklare forventninger og aftaler med arbejdsgiveren, at kravene til jobbet ikke svarer til de færdigheder, du som medarbejder har, at arbejdspladsen ikke er ADHD-venlig, eller at dit hverdagsliv som helhed rummer så mange udfordringer, at det kan være svært også at passe et job.

Udfordringer på grund af ADHD

ADHD vil ofte medføre udfordringer i forhold til et job, og det er vigtigt, at du forholder dig til og ser realistisk på udfordringerne. Kun de forhindringer du har erkendt, kan du arbejde på at tackle – eller du kan gå uden om dem i dit næste valg af job.

Hvis du har mange udfordringer, og det spænder ben for dig, så kan du søge en støtteperson hos kommunen, så I sammen kan få skabt overblik og struktur på hverdagen.

Det kan også være en mulighed at søge din kommune om støtte til et forløb hos vores programleder for mestring Tine Hedegaard. For nærmere info, kontakt Tanja Kaas Thomsen på tkt@adhd.dk eller 53 72 99 05.

Konkretisér dine udfordringer i forhold til arbejdet

Hvis du ikke ved præcist, hvad der spænder ben for dig i forhold til et job, så bør du konkretisere forhindringerne, fordi det er svært at løse diffuse problemer.

Du kan downloade huskelisten over almindelige udfordringer, som mennesker med ADHD oplever i forhold til et job. Gennemgå listen og sæt kryds ved de ting, du genkender fra dit eget arbejdsliv. Herefter kan du printe din personlige udfordringsliste. Hvis du har andre vanskeligheder, end dem der er foreslået, skriver du også dem på listen.

Find frem til nye strategier

Til huskelisten hører der en række forslag til, hvordan du kan arbejde med de enkelte udfordringer. Dem kan du finde i Mestringsbanken

Mangler du stadig strategier, der passer til dig, skal du ikke give op. Find i stedet ud af, hvor du kan møde andre unge eller voksne med ADHD og få inspiration og nyt mod ved at høre, hvad de gør. Her kan du se, hvor du kan få kontakt med ligestillede. 

Få en snak med din arbejdsgiver

Det kan i mange tilfælde være godt at tage en snak med arbejdsgiveren om, at du har ADHD, eller i hvert fald at du har nogle udfordringer på specifikke områder. Du kan fx sige til din arbejdsgiver, at det er meget hjælpsomt for dig, hvis du får én opgave ad gangen, eller at du får en skriftlig plan over de opgaver, du skal løse. Det kan også være, at du skal bede om en rolig arbejdsplads, fordi du let bliver forstyrret af uvedkommende støj. Du kan evt. give information til din arbejdsplads via pjecen Gå andre veje. Den finder du til download nederst på denne side.

Skal jeg oplyse om min ADHD ved en ansættelsessamtale?

Du er forpligtet til at oplyse om din ADHD, hvis det vil have betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende job. Det betyder, at hvis du på forhånd ved, at du har svært ved at klare fx stressede situationer, at overholde deadlines, at have mange ”bolde i luften”, at samarbejde om opgaver eller pludselige ændringer i arbejdsopgaver, så skal du oplyse om din ADHD, hvis de forhold er gældende for jobbet.

Hvem kan hjælpe dig, hvis det ikke vil lykkes?

Hvis du har svært ved på egen hånd at tackle de udfordringer, du møder i forhold til arbejdsmarkedet, vil det være jobcentrets opgave at støtte dig. Hvis din sagsbehandler og/eller jobkonsulent ikke kender så meget til ADHD, kan du henvise dem til ADHD-foreningens sider om ADHD og arbejde og ADHD-foreningens Håndbog for sagsbehandlere. Her kan de finde redskaber, som kan lette arbejdet med at finde den rette støtte til dig. Vis dem gerne din personlige huskeliste over udfordringer. Jo mere konkret du kan beskrive dine vanskeligheder, jo mere kvalificeret kan hjælpen blive.

Der findes i lovgivningen er række støttemuligheder, og det er sagsbehandlerens opgave at finde frem til en relevant støtte til dig. Du kan også læse mere her på siden under  menupunktet social indsats/arbejde.

Det gode jobmatch

Det gælder om at finde et godt match mellem de krav, arbejdet stiller, og de færdigheder, du har. Det er vigtigt, at du – eventuelt i samarbejde med din sagsbehandler eller jobkonsulent – finder ud af, hvad du er god til, og hvad du helst skal holde dig fra, så du ikke løber ind i gentagne nederlag. Brug erfaringerne fra dine tidligere job.

Du kan downloade screeningsværktøjet, som du og jobkonsulenten kan bruge til at vurdere, om virksomheden og jobfunktionen vil være god for dig. Ofte kan rammerne og opgaverne tilpasses, hvis bare man er klar over, hvad der vil være hjælpsomt. Screeningsskemaet giver også idéer til, hvordan de forskellige arbejdsforhold kan gøres mere ADHD-venlige.

Dialogguiden kan du downloade til dig jobkonsulent. Den kan hjælpe vedkomne med at forstå dine vanskeligheder bedre.

Husk at ADHD også kan være en plusfaktor i arbejdslivet

Det at have ADHD er ikke kun negativt. Det kan være et stort plus i et arbejdsforhold, hvor de rette omstændigheder er til stede. Mange med ADHD går til jobbet med en entusiasme, der kan sprede energi og arbejdsglæde hos andre. Det er heller ikke ualmindeligt, at mennesker med ADHD er kreative og har mod til at tænke og handle anderledes, og de egenskaber kan give nye muligheder, som ingen andre har turdet tænke på.

Find frem til dine styrker og ressourcer og sørg for, at de kan komme i spil i dit arbejdsliv.

Læs artikler