Mødet med det offentlige

For at få et godt sagsforløb i kommunen er det godt at kende kommunens regler, så kan du bidrage bedst muligt til behandling af din sag.

Har du en sag ved kommunen kan det også være betryggende at kende til kommunens lovgrundlag for sagsbehandlingen.

Læs gode råd til mødet med sagsbehandleren.

Danske Handicaporganisationer har udarbejdet en pjece, som hedder “Kend spillereglerne”, og den giver svar på alle de spørgsmål, som man kan have, når man har en sag under behandling.

Du kan læse ” Kend spillereglerne ” her.

Ansøgning om ydelse til kommunen

Når kommunen modtager din ansøgning om en ydelse, er de forpligtiget til at råde og vejlede dig om regler, ydelser og tilbud.

Du kan ansøge både mundtligt og skriftligt, men det er dog at anbefale, at du gør det skriftligt. Samtidig kan du bede om en bekræftelse på, at sagsbehandleren har modtaget din ansøgning.

Kommunen har ansvaret for at indhente alle nødvendige oplysninger, for at din sag kan blive belyst og afgjort på det rette grundlag. Du har ret til at se din sags akter inden, der træffes en afgørelse; det kaldes aktindsigt.

Du kan læse mere om aktindsigt i ”Kend spillereglerne”

Kommunens tidsfrister

Du har ret til at få at vide, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være. Der er ingen generelle regler for, hvor hurtigt en sag skal behandles. Det er helt op til den enkelte kommune.

Såfremt kommunen ikke kan overholde en oplyst tidsfrist, skal de kontakte dig og oplyse en ny dato. En af årsagerne til forsinkelse kan være, at kommunen ikke har modtaget de ønskede oplysninger, f.eks. lægeerklæringer.

Kommunens afgørelse

Når kommunen har truffet sin afgørelse, kan de give dig besked mundtligt via telefon eller på et aftalt møde – eller du kan få det skriftligt via mail eller brev.

Uanset hvilke bevillinger, der er tale om, vil der være behov for at få oplyst, hvor ofte der skal være opfølgning på bevillingen. Hvis det ikke står i afgørelsen, skal du bede om at få det oplyst.

Hvis du får afgørelsen mundligt, skal du bede om at få kommunens afgørelse skriftligt med en faglig begrundelse indeholdende:

  • De oplysninger, der er lagt vægt på
  • De juridiske regler, der er anvendt ved afgørelsen

Dette skal bruges, hvis du ikke er enig i kommunens beslutning, og du ønsker at anke afgørelsen.

Ankevejledning

Når du får afgørelsen på skrift, skal kommunen også vedlægge en ankevejledning, der oplyser regler og tidsfrister for at anke.

Er den ikke vedlagt, kan du bede kommunen om at eftersende den til dig.

Læs mere om, hvordan du anker en afgørelse her.

Du er også altid velkommen til at kontakte ADHD foreningens socialrådgiver for yderligere vejledning.

 

Læs artiklen fra ADHD-foreningens medlemsmagasin: