Mød din sagsbehandler

På et møde med en sagsbehandler kan der komme mange vigtige informationer, så skriv ned, spørg ind, bed om at få det repeteret og tag evt. en bisidder med.

Lav en liste over spørgsmål

Før du tager til mødet, kan du forberede dig ved at skrive en liste over de ting, som du vil spørge om. Det er en god idé, for under mødet kan du godt glemme noget, som du havde tænkt på hjemmefra.

Måske ved sagsbehandleren ikke så meget om ADHD/ADD

Det er godt at forberede en konkret beskrivelse af de vanskeligheder, du eller dit barn oplever i hverdagen. Du kan ikke være sikker på, at sagsbehandleren ved så meget om ADHD/ADD, og i hvert fald kan en sagsbehandler ikke vide, hvordan din ADHD/ADD kommer til udtryk.

I ADHD-foreningens ADHD guide, kan du få inspiration til at lave din egen ADHD-profil, som du kan have med til mødet.

ADHD-guide
Guiden gennemgår, hvad ADHD er og hvilke vanskeligheder det kan give. Den giver også konkrete forslag til hvordan man kan indrette livet med ADHD.
Læs mere

Skriv ned

Det er en god ide at skrive støttemulighederne ned under samtalen. Lige når de bliver sagt, kan du måske godt huske dem, men der kommer mange andre informationer under et møde. Derfor er det godt at have noget på skrift efter mødet til at hjælpe hukommelsen på vej.

Du kan også bruge en diktafon eller optage samtalen på din telefon, men sig til sagsbehandleren, at du gerne vil optage samtalen for at kunne huske detaljerne.

Hvis der skal involveres flere offentlige personer i en støtteordning, er det vigtigt, at du får deres navne og telefonnumre. Du kan også bede om at få oplyst, hvem der er koordinator, og hvem der kan kontaktes, hvis der sker noget uforudset.

Spørg, spørg og spørg

Det er vigtigt, at du har forstået, hvad det er sagsbehandleren fortæller dig. Derfor må du hellere spørge én gang for meget end én gang for lidt. Stil derfor gerne uddybende spørgsmål både til de muligheder du selv har fundet, og til de muligheder sagsbehandleren måske nævner.

Repeter til slut

Afslutningsvist kan du på mødet bede om, at I kort repeterer, hvad mødet har omhandlet og hvilke aftaler, der er indgået. På den måde får du et overblik over aftalerne. Du kan også bede om at få tilsendt et referat.

Tag en bisidder med

Det er altid en mulighed at tage en bisidder med til mødet. Det kan være hjælpsomt, hvis I er to til at huske, hvad der blev sagt.

Du bestemmer selv, hvem din bisidder skal være. Det kan være en god ven, et familiemedlem eller en helt tredje. Nogle organisationer tilbyder frivillige bisiddere.