Ankemuligheder

Det er bedst at sende en anke (klage) skriftligt, men husk at overholde tidsfristen og at få en bekræftelse på modtagelsen.

Hvis din sag er blevet afgjort, og du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at anke afgørelsen. Der findes ingen krav til, hvordan en anke skal se ud. Du kan både anke mundtligt og skriftligt, men det er altid bedst at anke skiftligt. På den måde kan du udtrykke dig klart, kort og præcist, så det er tydeligt, hvad du vil anke over.

Gode råd til  at skrive en anke

  • Lav en skriftlig anke
  • Fortæl hvorfor du mener at afgørelsen er forkert
  • Gør opmærksom på særlige forhold, som kommunen måske ikke har taget højde for i deres afgørelse.
  • Skriv hvad der skal ændres i afgørelsen
  • Bland aldrig flere sager sammen, men skriv en anke for hver enkelt sag.
  • Medsend en kopi af den afgørelse, som du anker.

Der er 4 uger at anke i

Fra du har modtaget afgørelsen, til du skal have afleveret din anke, må der højst gå 4 uger. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, ellers kan din anke blive afvist.

Vær sikker på at anken er modtaget

Det er godt at kunne bevise, at du har afleveret din anke rettidigt. Derfor skal du bede om at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget anken/klagen.

Alle ankesager skal sendes til kommunen, der så skal genbehandle sagerne. Det kan betyde, at en afgørelse kan blive helt eller delvist ændret – eller også fastholdes afgørelsen. Kommunen har 4 uger til at tage stilling til en anke.

Ankestyrelsens afgørelse er endelig

Hvis kommunen ikke giver medhold i en ankesag, sender kommunen anken videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen bekræfter altid modtagelsen af din anke og oplyser også, hvor lang tid sagsbehandlingen forventes at tage. Ankestyrelsen vil samtidig oplyse navnet på den sagsbehandler i Styrelsen, som skal stå for din anke. Når du har navnet på sagsbehandleren, kan du sende dine kommentarer til sagen.

Når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse, skal kommunen rette sig efter den.

Du kan læse mere om at anke i pjecen “kend spillereglerne”.