Ordliste til børn og unge med en sag i kommunen

Den illustrerede ordliste er rettet mod børn og unge. Den indeholder ord, der er gode at kende, når de skal tale med nogen fra kommunen

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har udarbejdet en udvidet ordliste med letforståelige forklaringer på knap 20 udtryk, der er almindelige i børnesager.

Udgivelsen er en udvidet ordliste til børn og unge, der har en sag i kommunen. Listen giver forklaringer på ord som ”rådgiver”, ”bisidder” mv. Listen kan styrke inddragelsen af børn og unge i egen sag ved at øge deres forståelse af både ”systemet” og deres egne rettigheder.

I ordlisten præsenteres og forklares nogle af de ord, som børn, unge og deres familier kan støde på i mødet med kommunen. Der forklares ord og betegnelser som ”rådgiver”, ”barnets lov” og ”bisidder” i et børnevenligt sprog og med henvisning til, hvor barnet kan søge yderligere information.

Listen kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm. som et redskab i dialogen med barnet eller den unge om, hvad det vil sige at have en sag i kommunen. Listen kan styrke inddragelsen af børn og unge i egen sag ved at øge deres forståelse af både ”systemet” og deres egne rettigheder.

Bemærk, at den printvenlige liste ikke er læsevenlig i digitalt format, da den er publiceret specifikt til fysisk udlevering.

Ordforklaringerne understøttes af tegninger, der er udarbejdet i samme grafiske udtryk som den videoserie, som Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udgav i januar 2024.

Se videoserien her

Listen kan anvendes som et supplement til visning af videoerne eller som et selvstændigt redskab, der henvender sig til børn og unge mellem 10 og 17 år i sprog og format.

Det anbefales, at listen gennemgås med barnet eller den unge af en voksen ved udlevering. Barnet eller den unge kan herefter anvende udgivelsen som opslagsværk, når de eksempelvis bliver i tvivl om deres rettigheder eller betydningen af ord.