ADHD i trafikken

Mennesker med ADHD er forholdsvis ofte involveret i ulykker og det er vigtigt, at gøre hvad du kan for at nedbringe risikoen.

Statistisk set er mennesker med ADHD markant oftere involveret i trafikuheld end den generelle befolkning. Det er særligt tydeligt, når vi ser på opgørelserne for ulykker, der skyldes fart og kørsel i påvirket tilstand. Ofte vil mennesker med ADHD også selv beskrive deres kørestil som hektisk og utålmodig. De kan desuden have svært ved at aflæse trafikken og gennemskue, hvordan en situation udvikler sig eller hvilke konsekvenser deres fart har.

Og dette resulterer altså i uheld – både eneulykker og ulykker, der involverer flere.

Der er i nyere forskning gjort forsøg på at skelne mellem, hvad der skyldes ADHD, og hvad der skyldes andre faktorer, som f.eks. at mennesker med ADHD ofte også har andre diagnoser. Meget tyder på, at ADHD i sig selv ikke er så markant en faktor i forhold til uheld i trafikken, men at det især er problematisk, når man har flere diagnoser.

Forebyg

En af de ting, der i flere undersøgelser har vist sig at have en positiv effekt på mennesker med ADHD’s evne til at køre bil, er korrekt medicinsk behandling. Hvis bilens fører er velbehandlet, kan det udligne de manglende præstationsevner. Det er derfor i alles interesse, at mennesker med ADHD får korrekt behandling, når de sætter sig bag rettet.

I forhold til at have kørekort når du er i medicinsk behandling for ADHD, så kan der være lidt forskel på praksis alt efter hvor i landet, du bor. Nogle vil grundet ADHD kun kunne få udstedt kørekort for en kortere periode, som så skal fornyes oftere, end det ellers er tilfældet. Det er politiet og embedslægen, der træffer beslutning om dette. Du kan læse mere omkring ADHD og kørekort her

Tænk kreativt i forhold til hvem, der skal inddrages

Derudover kan det være godt at få sig en god snak med dine omgivelser omkring det med at færdes i trafikken. På den måde kan du måske undgå at skulle føle dig unødigt presset tidsmæssigt, hvis du fx er kommet for sent af sted.

Find på strategier for at vente

Hvis du, i stedet for at blive frustreret over at skulle vente, har en strategi for, hvad du skal gøre i ventetiden, kan det blive lettere. Strategien kan også bruges i andre ventesituationer som f.eks. i supermarkedet eller i kantinekøen. Husk at strategier skal trænes.