ADHD og misbrug

Unge og voksne med ADHD eller ADD har langt større risiko for at udvikle et misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer

ADHD er en forstyrrelse, der påvirker hjernes belønningscenter. Derfor skal der en større påvirkning til, før mennesker med ADHD får oplevelsen af belønning og tilfredsstillelse. Det gør, at mennesker med ADHD i højere grad er i risiko for at udvikle afhængighed. Det kan være tobak, alkohol, spil, hash eller andet, som giver oplevelsen af umiddelbar nydelse.

Selvmedicinering

Alkohol og hash kan have en beroligende virkning på den rastløshed, som mange med ADHD lever med. Det gør, at nogle mennesker med en ubehandlet ADHD forsøger at selvmedicinere sig til større ro.

Det er dog på ingen måde en blivende effekt. Og skadevirkningerne er så gennemgribende, at de negative konsekvenser på sigt er langt større end den øjeblikkelige, dæmpende effekt.

Forebyg

Hvis du synes, at dit forbrug er ved at tage overhånd, så se om du kan finde andre mere sunde stimulanser, der kan bekæmpe behovet eller lysten.

Det kunne være, at du kan opnå en lignende følelse af tilfredsstillelse gennem f.eks. sport, musik, e-sport eller ombygning af en bil, eller hvad du nu interesserer dig for. Det kan også være, at du skulle opsøge andre venner i forhold til ikke at blive overtalt til ting, du egentligt forsøger at stoppe med.

Hvis du ikke allerede er i medicinsk behandling for ADHD, kan det også være en mulighed at prøve det.

Opsøg behandling

Har dit forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer tager overhånd, så bør du søge hjælp via behandling.

Her i Danmark har man ret til at modtage behandling for misbrug. Det foregår kommunalt. Særligt for unge har mange kommuner tilbud også i forhold til lettere misbrug, som kan udvikle sig. Du vil kunne læse, om hvad der tilbydes i dit nærområde på din kommunes hjemmeside.

Medicin og misbrug

Hvis du har ADHD og et misbrug og ikke er i medicinsk behandling, kan det være gavnligt, at du begynder på ADHD-medicin – gerne centralstimulerende – for på den måde at dæmpe behovet for selvmedicinering. Derudover kan medicinen give dig øget kontrol over dine impulser samt mere overskud til at indgå i behandling af dit misbrug, som bør tilbydes samtidigt.

På ungeområdet anbefaler Sundhedsstyrelsen “at kombinere farmakologisk behandling med en psykosocial intervention for at afhjælpe andre symptomer end kernesymptomer” samt at centralstimulerende medicin bliver anvendt. Læs mere her.

Få hjælp fra dit netværk

Når du skal prøve at ændre en noget i dit liv, eks. komme ud af et misbrug, kan der være god støtte i at have folk omkring dig, som kender dine mål og kan hjælpe dig med at nå dem.

Inddrag derfor gerne andre i, at du er i behandling for et misbrug.

Tal også gerne med andre med ADHD, som har fundet en vej ud af misbrug og spørg dem ud om, hvad de har gjort.

Se filmen: “Hash, Speed og barberblade” om unge med ADHD, som har haft et misbrug

Podcast om ADHD og misbrug

ADHD & Stoffer
ADHD Podcast med Manu Sareen - ADHD har ført Ulrik til et voldsomt forbrug af amfetamin og kokain, som umiddelbart gav ham ro i hovedet og styr på tankerne.
Læs mere