ADHD og seksuel adfærd

Sociale relationer kan være svære at tolke, når man har ADHD. Mennesker med ADHD kan derfor have svært ved at kende andres og egne grænser.

Mange mennesker med ADHD har svært ved at aflæse kropssprog og kan derved også have svært ved at trække naturlige grænser for, og dette påvirker deres evne til at begå sig i sociale sammenhænge. Det betyder på ingen måde, at de ikke kan være festlige og spændende at være sammen med. Det har derimod stor betydning for deres evne til at forstå og anerkende grænser – de andres såvel som deres egne.

Særligt udsatte

Mennesker med ADHD er særligt udsatte i forhold til tidlige og/eller u-planlagte graviditeter, tidlig seksuel debut og grænseoverskridende seksuel adfærd. Især piger med ADHD er udsatte i forhold til både overgreb og grænseoverskridende seksuelle oplevelser.

Det skyldes, at mennesker med ADHD har svært ved at fange de sociale signaler og aflæse de underspillede tegn, som er en vigtig del af, hvordan vi som mennesker opfører os overfor hinanden. Mennesker med ADHD lever ofte i nuet, er impulsive og har vanskeligt ved at overskue fremtiden og konsekvenserne af deres handlinger. Den manglende evne til at reflektere over deres situation gør det svært at skelne gode valg fra dårlige valg.

Og fordi det sociale kan være svært for dem, er de ofte ivrige efter at indgå i fællesskaber og få del i den anerkendelse, der ligger i et socialt tilhørsforhold. De har måske ofte oplevet at være udenfor og ser deres seksualitet som en mulighed for at være del af noget. De søger anerkendelse og i nuet kan seksuel anerkendelse umiddelbart være tiltrækkende.

Forebyg

Det er ekstra vigtigt at være opmærksom på især unge med ADHD’s viden og adfærd omkring deres egen seksualitet. Så snak med de unge/unge voksne om emnet:

Vejled i forhold til seksuel adfærd, forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme allerede i en tidlig alder

Snak om, hvad der er almindelige grænser både for mænd og kvinder

Hjælp dem til at forstå både de signaler, som de selv sender og de signaler, andre sender til dem

Giv dem redskaberne til på egen hånd at kunne aflæse og vurdere, hvad der er okay og hvad der ikke er okay

Se filmen: “Hed sex og brændende kærlighed”, hvor tre unge med ADHD snakker om sex og kærlighed.

Tænk kreativt i forhold til hvem, der skal inddrages

Måske skal en veninde eller en ven, som er til stede i situationen, have en rolle i forhold til at udpege og tolke signaler. Måske er det nemmere at snakke med en anden end ens mor om disse ting.

Hvis du har brug for råd og vejledning om seksuelle forhold, så har Sex og Samfund en rådgivningslinje. Find information om den på Sex og Samfunds hjemmeside: www.sexlinien.dk

Artikler om ADHD og seksualitet