Søg støtte til kursus/workshop

Nogle af deltagerne på ADHD-foreningens kurser og workshops har fået deltagergebyret helt eller delvist dækket af kommunen.

Nedenfor kan du se et par anbefalinger, hvis du ønsker at søge din kommune om et kursus. Helt nederst på siden findes desuden et par skabeloner, som du kan downloade og arbejde videre med, hvis du vil.

Vær i god tid

Vær opmærksom på, at sagsbehandling hos kommunen kan tage tid. Det samme gælder, hvis du ansøger private fonde eller lignende. Vær derfor altid i god tid med ansøgningen.

Forbered dine argumenter

Det vigtigt, at du har forberedt dig, og at du har gennemtænkt argumenterne, før du søger. Jo bedre du argumenterer for sagen, desto større chance har du for at opnå støtte. Du skal både kunne forklare, hvorfor det er nødvendigt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad du forventer at få ud af kurset sådan helt konkret.

Forældre til børn med ADHD

Det er muligt at søge om dækning af kursusudgiften efter Servicelovens §41, hvis kommunen vurderer, at jeres barn har en varig og betydeligt nedsat funktionsevne, der er indgribende og kronisk. Kurset kan bevilges, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder. Der kan også søges dækning af nødvendige pasningsudgifter, transportgodtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste (§42). Hvis barnet ikke er omfattet af §41, kan kommunen i nogle situationer vurdere ansøgningen efter §11, stk. 3 og bevilge kurset, hvis de finder, at det er den rette måde at støtte jer på.

Voksne med ADHD

Det kan være vanskeligt for voksne at opnå økonomisk støtte til workshops og kurser. Kommunen er ikke forpligtet til at dække en sådan udgift, men lovgivningsmæssigt er der  der mulighed for at søge efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§91), hvis du har en sag i jobcenteret kan du ansøge ved din sagsbehandler. I den sammenhæng er det vigtigt at du har gode argumenter for hvordan kurset kan medvirke til at forbedre dine muligheder ifht. arbejdsmarkedet.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for vejledning omkring hvilket kursus, der vil være bedst for dig, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Mette Skou, tlf. 70 21 50 55 eller mail: mes@adhd.dk

Forslagsskabeloner til ansøgninger