Søg støtte til kursus/workshop

Nogle af deltagerne på ADHD-foreningens kurser og workshops har fået deltagergebyret helt eller delvist dækket af kommunen.

Nedenfor kan du se et par anbefalinger, hvis du ønsker at søge din kommune om et kursus. Helt nederst på siden findes desuden et par skabeloner, som du kan downloade og arbejde videre med, hvis du vil.

Vær i god tid

Vær opmærksom på, at sagsbehandling hos kommunen kan tage tid. Det samme gælder, hvis du ansøger private fonde eller lignende. Vær derfor altid i god tid med ansøgningen.

Forbered dine argumenter

Det vigtigt, at du har forberedt dig, og at du har gennemtænkt argumenterne, før du søger. Jo bedre du argumenterer for sagen, desto større chance har du for at opnå støtte. Du skal både kunne forklare, hvorfor det er nødvendigt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad du forventer at få ud af kurset sådan helt konkret.

Forældre til børn med ADHD

Det er muligt at søge om dækning af kursusudgiften efter Barnets lov § 81 stk 1, da det heraf fremgår at kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. Derudover er det muligt at søge om dækning af kursusudgifter efter Barnets lov §86, hvis kommunen vurderer, at jeres barn har en varig og betydeligt nedsat funktionsevne, der er indgribende og kronisk. Kurset kan bevilges, hvis kommunen vurderer, at I vil blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder. Der kan også søges dækning af nødvendige pasningsudgifter, transportgodtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste (§87). Hvis barnet ikke er omfattet af målgruppen for §86.

Voksne med ADHD

Det kan være vanskeligt for voksne at opnå økonomisk støtte til workshops og kurser. Lovgivningsmæssigt er der der mulighed for at søge efter Lov om specialundervisning for voksne. Desuden er det muligt for jobcenteret at bevilge efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §91, hvis du har en sag i jobcenteret kan du ansøge ved din sagsbehandler. I den sammenhæng er det vigtigt at du har gode argumenter for hvordan kurset kan medvirke til at forbedre dine muligheder ifht. arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på at en bevilling altid vil bero på en konkret individuel vurdering, du har altså ikke krav på en bevilling, men du har ret til at få et afslag med begrundelse og klagevejledning, hvis ikke din ansøgning imødekommes.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for vejledning omkring hvilket kursus, der vil være bedst for dig, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Mette Skou, tlf. 70 21 50 55 eller mail: mes@adhd.dk

Forslagsskabeloner til ansøgninger