Mestring af hverdagen

Hverdagen med ADHD kan være fuld af udfordringer, men der er mange ting, du kan gøre, hvis du selv har ADHD, eller hvis du er forælder, partner eller anden nærtstående. Find idéer til mestring af livet med ADHD her.

Hvad betyder mestring?

`Mestring’ betyder at blive i stand til at håndtere sine symptomer og sine vanskeligheder, så man kan leve et velfungerende liv. Mere viden og redskaber til at tackle udfordringerne og mødet med andre, der er berørt af ADHD, er vigtige skridt på vejen til bedre at mestre hverdagen.

Opsøg viden og accepter ADHD’en

Det er vigtigt, at du accepterer ADHD’en og forstår, hvordan den påvirker hverdagen. På den måde bliver det muligt at finde gode strategier, som kan kompensere for de udfordringer, der er. Det er derfor en god idé at opsøge viden om ADHD.

Mange børn, unge og voksne med ADHD, og mange forældre og partnere har stor gavn af at møde andre, der har lignende erfaringer. Det kan være en stor lettelse ikke at føle sig som den eneste i verden med den slags udfordringer, og at blive inspireret af andres måder at takle livet med ADHD på.

Nederst på siden kan du finde steder, hvor du kan få kontakt med andre i samme situation.

Mestringsbanken

ADHD-foreningen har lavet en ‘Mestringsbank’ på adhd.dk hvor du får rigtig mange råd og redskaber til det gode liv med ADHD.

Brug positiv kommunikation

Alle mennesker har brug for at få at vide, at de lykkes, hører til, er vellidte og accepterede. Mennesker med ADHD har særligt brug for masser af anerkendelse. Mange ting i hverdagen er svære, og selvfølelsen er ofte slidt ned af de nederlag, den utilstrækkelighed og kritik, de har oplevet i deres liv.

Sørg for at rose og anerkende de gode ting ved den, der har ADHD. Peg lygten mod de små succeser. Det aktiverer belønningscenteret, gavner selvværdet, motivationen og lysten til at handle. Og det dyrker de positive sider og styrker, så de kan udfolde sig.

Mange børn har gavn af et belønningssystem, som hjælper dem med at fokusere og lykkes. Er du voksen med ADHD, så sørg for at rose dig selv, når du har klaret dig godt, og husk at indlægge belønninger i din dagligdag som pauser eller andre små gode ting til dig selv.

Skab struktur

Mennesker med ADHD har brug for struktur og forudsigelighed i hverdagen for at klare sig godt. Når man har svært ved at koncentrere sig, planlægge, gennemføre og måske også fornemme tiden, så giver det særlig god mening at etablere gode rutiner og rammer i sit liv.

Det kan være en stor hjælp for dig fx at have en fast morgenrutine, som du følger hver morgen i den samme rækkefølge. Det kan være en fordel at have en plan for de ting, du skal på en dag eller en uge – gerne en visuel og/eller elektronisk plan.

Får du det først etableret og automatiseret, er det en stor hjælp, som giver meget mere overblik og overskud. Vær ikke bange for at bede om hjælp til at få skabt rutinerne og få fulgt op på dem.

Find dine strategier

Mange mennesker bruger forskellige små strategier for at hjælpe sig selv i hverdagen. Det kan fx være at skrive sedler til sig selv eller kun at have ét sted, hvor du altid lægger dine nøgler, så de er nemme at finde igen.

Det kan også være at håndtere sin indre uro ved altid at have noget at pille ved eller finde på en hensigtsmæssig måde at få afløb for frustrerede følelser. Mennesker med ADHD har ekstra meget brug for den slags strategier for ikke at løbe ind i udfordringer hele tiden.

Sørg for at få hjælp til at finde frem til gode strategier, der virker, og til at bruge dem aktivt. Der findes desuden mange apps til smartphones og tablets, som kan hjælpe med overblik, påmindelser, afstresning osv.

Dyrk sunde interesser

Det er vigtigt for alle mennesker at leve et sundt og aktivt socialt liv. Lever man med daglige udfordringer som fx ADHD, så bliver det ekstra vigtigt at tilføre energi og positive oplevelser i din hverdag.

Det gælder om at så nogle små frø af positivitet i dit daglige liv og huske at give dem gode betingelser, så du ikke risikerer, at der pludselig ikke er noget positivt, du kan høste nogen steder. For så risikerer du at ende på nul eller minus i dit personlige regnskab – og måske gå ned med flaget på den ene eller anden måde.

Så hvis du oplever problemer, nederlag eller kedelige episoder, så skal du sørge for at tænke sunde interesser og positive aktiviteter ind i din hverdag – helt strategisk – i form af mad, motion, socialt samvær, aktiv fritid, personlig udvikling mm.

Derfor gælder det om at forebygge og holde sig så stærk som mulig ved at dyrke og styrke gode ting i dit liv. Det tilfører energi til en træt hjerne, der har brug for belønninger. Og det styrker selvværdet, kompetencer og sociale relationer. Det er dermed også med til at holde udfordringer som nedtrykthed, ensomhed mm. på afstand.

Høst hvor du kan

Hvis du fx ikke har et arbejde, så sørg for at finde andre fællesskaber, hvor du får gode oplevelser og gør en god indsats. Hvis dit barn trives dårligt i skolen, så prøv at finde en sport, hvor han/hun klarer sig godt. Hvis du har dårligt helbred, så sørg for at få gode oplevelser med venner og familie. Hvis du har et anstrengt familieliv, så sørg for at give dig selv nogle pauser, hvor du kan lade op. Hvis du mangler energi pga. søvnmangel, så husk at spise godt, så du ikke også mangler energi der.

Mange mennesker med ADHD klarer sig godt på trods af deres udfordringer. Mange af dem har netop dyrket aktiviteter som sport, kreativitet, musik, foredrag el. lign., som har givet dem noget positivt.

Find frem til det, du er god til eller godt kan lide, og brug det som en støtte i dit liv med ADHD.

Her kan du få kontakt med andre berørt af ADHD/ADD

  • Samtalefora på nettet, bl.a. på Facebook.
  • ADHD-foreningens lokalafdelinger har flere steder samtale- og /eller cafégrupper for voksne. Du kan finde din lokalafdeling her.
  • På Frise.dk kan man finde selvhjælpsgrupper over hele landet. Det er altid muligt at oprette en gruppe selv, hvis der ikke findes en i forvejen i lokalområdet. Du kan læse mere her.
  • ADHD- foreningen afholder temadage, workshops og kurser for forældre og voksne med ADHD.

Her kan du finde mere viden og flere redskaber