ADHD og diabetes

Børn og unge med både type 1-diabetes og ADHD har større risiko for at have en dårligt reguleret diabetes end deres jævnaldrende.

Det kan være alvorligt både at have type 1-diabetes og ADHD. Det findes ikke ret meget forskning på området, men et tysk studie fra 2016 tyder på, at for børn og unge med begge diagnoser er det sværere at styre deres diabetes.

Børn og unge, der er dobbeltramte, har således dobbelt så stor risiko for at få den livstruende tilstand syreforgiftning, de har større risiko for akut lavt blodsukker og de bruger mere insulin i det daglige end jævnaldrende med type 1-diabetes, der ikke har ADHD.

En god diabetesegenomsorg, som er vigtig når man har diabetes, kræver alt det, som et menneske med ADHD har svært ved.

Mennesker med ADHD er styret af deres impulsivitet og er let afledelige. De når ikke altid at tænke over konsekvenserne af deres handlinger. Deres stressniveau kan være forhøjet, og der er problemer med korttids-og arbejdshukommelsen. ADHD giver derfor store udfordringer i hverdagen og er svært foreneligt med diabetes.

Bedre samarbejde

Det tyske studie konkluderer, at det er nødvendigt, at diabeteslæger og -behandlere på den ene side og psykologer og psykiatere på den anden side bliver bedre til at samarbejde for at forbedre børnenes diabetestilstand.

Det er vigtigt, at de voksne omkring et barn med ADHD er klar over at der i højere grad er brug for støtte.

Derfor har ADHD-foreningen i samarbejde med Diabetesforeningen udarbejdet et kort information brev til sundhedsprofessionelle på ambulatorier, personale på skoler mv. for at gøre dem opmærksomme på problemstillingen og opfordre dem til at samarbejde, når børn og unge både har ADHD og diabetes.