Teenageliv med ADHD

At være teenager kan være hårdt. Men det kan være ekstra hårdt, hvis man har ADHD/ADD.

Oveni pubertet, identitetssøgen og frigørelsestrang slås unge med ADHD også med deres vanskeligheder. Alligevel udsættes de som regel for samme krav og forventninger, som andre unge.

Med alderen stiger kravene til, at man selv kan planlægge og holde styr på sin hverdag og overskue mange ting på én gang. Det er svært for alle unge, men det er ekstra svært for dem med ADHD.

Samtidig kommer den naturlige trang til at blive selvstændig og at løsrive sig fra jer som forældre, men det er den unge med ADHD måske slet ikke klar til endnu. Børn og unge med ADHD antages nemlig at have en modenhed socialt, der ofte er 2-4 år bagud for deres jævnaldrende.

Derfor ser vi ofte, at forældre til unge med ADHD er mere bekymrede og forvirrede end andre forældre og har et højere stress-niveau og en større følelse af magtesløshed. Det kan være sværere at finde ud af, hvordan og hvornår I skal give slip og give støtte, hvordan I skal kommunikere og opstille passende krav.

Hvis du er ung med ADHD eller ADD, så se vores unge univers her:

Ros, anerkendelse og støtte

Unge med ADHD har ligesom børn med ADHD brug for ros og anerkendelse for de værdifulde mennesker, de er, og for alt det, der går godt. Alt for ofte ser vi, at de kan være nederlagsprægede, da de har oplevet megen skæld ud og har haft en svær skolegang, og de kan have en følelse af ensomhed og af at være forkerte.  Så de har i den grad brug for kærlig støtte og vejledning.

Nogle gange kan der være kommet en del afstand mellem den unge og forældrene, og den unge optræder måske afvisende og fjendtligt. Hvis det er tilfældet for jer, så prøv at se bag om den uhensigtsmæssige opførsel og tænk over, hvad der mon presser dit barn så meget, at han eller hun må reagere voldsomt eller fjendtligt. Måske kan I sammen finde en måde at lette det pres på.

Sæt grænser for uhensigtsmæssig opførsel, men vær desuden fleksibel, vælg dine kampe med omhu og bliv ved med at række hånden frem. Det vigtigste er at bevare en tæt og god kontakt.

Byg nære, varme bånd

Som forælder må du arbejde så tidligt som muligt på at opbygge og vedligeholde nære, varme bånd – også selvom hverdagen kan være konfliktfyldt. Fortæl dit barn igen og igen, at du holder af ham/hende, at du vil støtte og være der ALTID.

Interesser dig i øvrigt for dit barns verden. Sørg fx for at:

  • Lytte til det musik eller prøve det computerspil dit barn spiller
  • Lære vennerne at kende
  • Støtte ham/hende i at dyrke sine interesserer og stærke sider
  • Hjælpe med lektier
  • Hente fra aktiviteter og fester
  • Spørge og være nysgerrig på hans/hendes liv
  • Inddrage dit barn i dine dagligdags aktiviteter

Læs mere om håndtering af børn/unge med ADHD, anerkendelse og selvværd under Børneliv med ADHD her

Positiv kommunikation

Sørg også for at være ekstra opmærksom på, hvordan der tales til dit barn. Hvis der er mange konflikter og den unge har et slidt selvværd, så betyder valget af kommunikationsform mere, end du aner. En anerkendende og positiv kommunikationsform kan åbne op for samarbejde, nærvær og troen på sig selv.

Unge og behandling af ADHD

Nogle unge i medicinsk behandling smider deres ADHD-medicin i teenageårene, fordi de ikke vil være anderledes end de andre, og de vil gerne mærke, hvem de selv er uden medicinen. Det er forståeligt, men det er også noget som forældre og behandlere skal være særligt opmærksomme på. Ungdomsårene indeholder mange udfordringer, der kan være sværere at håndtere, hvis man er et impulsivt, ungt menneske og måske har en lav selvfølelse.

Det er vigtigt at overveje, om dit barn kan tilbydes anden behandling i form af en pædagogisk indsats og evt. blive fulgt af en fagperson.

Desuden er der for unge med ADHD en øget risiko for brug af rusmidler og for evt. at ende i misbrug, fordi det kan blive et middel til fællesskab med andre, en form for selvmedicinering eller en måde at finde indre ro på.

Læs mere om ung, ADHD og alkohol her

Uddannelse

For mange unge er det svært at begynde og ikke mindst færdiggøre en uddannelse. Kun 19 % af unge med ADHD begynder på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Og vi ved, at unge med ADHD har sværere ved at finde og holde på en læreplads end andre unge. Her er det af afgørende betydning, at dit barn får hjælp og støtte fra dig og fagfolk til at vælge og til at gennemføre en uddannelse.