Børneliv med ADHD

Et børneliv med ADHD er udfordrende. Risikoen for at falde udenfor både sociale og faglige fællesskaber er stor. Men med støtte og anerkendelse kan børnelivet med ADHD heldigvis være lige så dejligt som alle andre børneliv.

Hvorfor kan det være svært for dit barn?

Børn med ADHD har en forstyrrelse i deres evne til opmærksomhed, som er en af vores basale kognitive funktioner. Forstyrrelsen påvirker de andre og mere avancerede funktioner som sansebearbejdning, hukommelse, indlæring og tænkning. Børn med ADHD har dermed svært ved at tolke og forstå verden omkring dem, svært ved at indgå socialt og at gennemføre aktiviteter.

Vanskelighederne vil ofte kommer til udtryk i en adfærd, der kan virke irriterende og generende for voksne og andre børn. Dit barn har ikke hørt, hvad der blev sagt, kan ikke vente, farer omkring, forstår ikke reglerne, overskrider andres grænser, afbryder, taler meget osv.

Vi ser ofte meget skæld ud

Hvis mennesker omkring dit barn ikke har den fornødne viden og forståelse for vanskelighederne, kan dit barn komme til at opleve mange afvisninger og vil ofte få skæld ud.

For dit barns kognitive funktionsnedsættelse er ikke synlig på samme måde som en fysisk, og symptomerne på ADHD er ”almindelige”. Forstået på den måde, at alle kender til uopmærksomhed og impulsiv adfærd, både hos mindre børn og hos større børn og voksne, når de er trætte eller uoplagte.

Mange forældre og voksne generelt vil prøve at tøjle ADHD-symptomer med almindelig opdragelse, hvor barnet bliver bedt om at holde op med at være uopmærksomt eller uroligt. Dette er en naturlig reaktion, når man mangler forståelse og viden og værktøjer til at handle anderledes.  Ofte vil voksne også overse, at børn med ADHD udvikler sig langsommere end jævnaldrende.

Vi ser derfor, at børn med ADHD ofte kommer til kort i mødet med andre og ikke kan overskue og navigere i hverdagen.

Beskeder a la ”Tag dig nu sammen” bliver måske noget, dit barn hører igen og igen. Uden at kunne handle på det, selvom han eller hun gerne vil. For børn gør det godt – hvis de kan.

Børn gør det godt – hvis de kan

Dit barn og alle børn med ADHD mærker, at de er anderledes og har sværere ved tingene end deres kammerater. De kan godt se, når de er til besvær, og de er ubehageligt bevidste om, hvis de driver voksne til vanvid, gør de andre børn kede af det osv.

Men dit barn ønsker at gøre det godt. For alle børn ønsker at opføre sig pænt og have gode venner. Når tingene alligevel mislykkes, er det fordi noget går galt i forhold til dit barns formåen. Derfor må du som forælder hjælpe på bedste vis, så dit barn ikke vokser op med et selvbillede af, at det skuffer andre, er et forkert og ”dårligt barn”, der ikke duer til noget.

For dit barn er der derfor et særligt stort behov for støtte og hjælp fra dig som forælder men også fra øvrige voksne. Og det stiller store krav til jeres evne til tålmodighed, vedholdenhed, tolerance, viden og indsigt – særligt hvis du som forælder selv kæmper med opmærksomhedsvanskeligheder.

Tank op på dit barns selvværd

Som forælder til et barn med ADHD må du først og fremmest væbne dig med tålmodighed og så ellers øse af din kærlighed. Det er et vedholdende og gentagende arbejde, som kan kræve mere af dig som forælder end det gør for forældre til børn uden ADHD. Du skal vælge dine kampe og tænke mere langsigtet. Sørg for hele tiden at have fokus på at minimere konflikter i hverdagen, mens du tanker op på dit barns selvværdskonto. Så skal dit barn nok lære en masse færdigheder på sigt og udvikle sig i en positiv retning.

En af de beskyttende faktorer for et barn med ADHD er netop, at du som forælder og at andre voksne i dit barns liv har viden om ADHD, og at I er åbne og positive i jeres tilgang.

Prøv at se nærmere på kommunikationen til dit barn. Almindelig mainstream opdragelse og ”fejlfinding” er nemlig ikke hensigtsmæssigt. Du bør derimod bruge din energi på:

  • At være tydelig og klar i dine beskeder
  • Altid at beholde ansvaret for situationen og være anvisende i det, du siger
  • At afholde dig fra at skælde ud, bebrejde og irettesætte, når du vil korrigere en adfærd
  • At bruge positiv kommunikation, hvor du opmuntrer, anerkender og roser dit barn

Forældreprogrammer hos ADHD-foreningen

ADHD-foreningen har udviklet forældreprogrammet “Kærlighed i Kaos” – det er det første danske forældretræningsprogram med dokumenteret effekt. Det forløber over 12 uger og afholdes rundt om i landet. Læs mere om Kærlighed i Kaos her

Du kan også deltage gratis på online forældreprogrammet “KiK NU” – det er baseret på Kærlighed i Kaos.  Læs mere om KiK Nu her

Deltag i KiK Nu!
KiK Nu! er ADHD-foreningens gratis online forældretræning. Her kan du se alle moduler af KiK Nu!
Læs mere

Dyrk dit barns styrker og successer

Du kan altid begynde at vende en negativ udvikling for dit barn ved at starte med at fokusere på de gode ting. Dermed bliver det også automatisk nemmere at rose mere og skælde mindre ud. Så find ud af, hvad dit barn er god til. Hvad kan andre lide ved ham/hende? Hvad går oftest godt for dit barn? Det gælder her om at være på udkig efter styrker og dyrke dit barns successer – selv de mindste.

Ros også gerne dit barn for at være netop lige det barn, han eller hun er. Fx ”Det gør mig glad at se dig” eller ”Jeg er heldig, at jeg er blevet mor til dig”.

Der er masser af andre tips og tricks, som du kan benytte dig af for at hjælpe dit barn. Både til at begå sig socialt og til at udvikle et stærkt selvbillede.

Godt gået
Denne guide har til formål at oplyse om praktiske råd og redskaber, der kan hjælpe forældre (og andre) og deres børn.
Læs mere

Se alle 5 kortfilm “Kender du det?” med Stefan, Dicte, Julius, Jens og Morten, der alle har ADHD. Du kan se filmene her.

Se et indslag fra UltraNyt om Max, der fortæller om at have ADHD her

Podcast om ADHD hos børn

ADHD & Forbudte følelser
ADHD Podcast med Manu Sareen - Der dykkes ned i et følsomt og undertiden tabubelagt emne: De forbudte følelser, som forældre kan opleve, når deres barn har ADHD. Hvordan navigerer man skam, frustration eller endda irritation, når man ved, at ens barn kæmper med en udfordring, de ikke selv har valgt?
Læs mere

Artikler om Børneliv med ADHD