Voksenliv med ADHD

Voksne med ADHD bliver begrænset i deres liv af diagnosen. Det gælder både i deres arbejdsliv, sociale liv og familieliv

ADHD-foreningen har gennemført en undersøgelse for at afdække, hvordan livssituationen ser ud for voksne med ADHD.

Hvad siger deltagerne om livet med ADHD?

87% Det er vanskeligt at strukturere min hverdag (planlægge, prioritere mv.), hvilket medfører, at jeg somme tider ikke får gjort noget

92% Mit hoved er konstant på overarbejde, jeg kan ikke få tankerne til at tage en pause

87% Det føles af og til som om, jeg får flere tanker i hovedet på samme tid om, hvad jeg skal gøre, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket bliver handlingslammet

83% Jeg går altid rundt med en uro over at have glemt hverdagsagtige forpligtelser og har derfor svært ved at slappe af og føle harmoni

82% Jeg føler mig af og til deprimeret og ser lidt mørkt på tilværelsen

86% Jeg skammer mig somme tider over, at jeg ikke kan håndtere hverdagens rutiner og problemer bedre, og det gør, at mit selvværd forværres

Hvad siger deltagerne om arbejdslivet?

87% Jeg har vanskeligt ved ikke at påtage mig for meget arbejde, og jeg er derfor bange for at blive udbrændt

90% Jeg får ofte problemer med at klare hverdagslivet på en god måde, da det er svært for mig at overkomme flere ting på samme dag (f.eks. arbejde, gøre rent og købe ind)

88% Jeg oplever, at jeg har vanskeligt ved at afslutte projekter, jeg har påbegyndt, da jeg så hurtigt bliver rastløs og begynder på nye projekter, inden de gamle er afsluttet

74% Jeg lider af søvnproblemer, hvilket gør, at jeg ofte føler mig træt og har svært ved at passe arbejde/skole på en god måde

70% Det er irriterende, at der ikke findes bedre muligheder for at tilpasse mit arbejde/mine studier i forhold til mine vanskeligheder (lavere tempo, mere støtte, mere struktur, nedsat tid mv.)

Hvad siger deltagerne om deres sociale liv?

89% Jeg har vanskeligt ved at få en god balance i mit liv med en passende mængde arbejde, fritidsaktiviteter og venner

78% Jeg kan ikke overskue at lave noget i min fritid. Jeg skal bare lade op for at klare næste dag

89% Jeg bliver ofte stresset og urolig, når jeg opholder mig i miljøer med meget lyd og mange stemmer (fx ved møder, middage og begivenheder)

59% Jeg er så træt, at jeg ikke kan overskue min familie og især mine børn

77% Der er personer i min omgangskreds, som tvivler på, om ADHD virkelig er en funktionsnedsættelse eller bare noget indbildt, hvilket gør, at jeg føler mig usikker på, hvornår jeg skal agere (holde med dem, forsvare diagnosen mv.)

72% Jeg synes, det er besværligt at træffe nye mennesker, fordi jeg føler uro, stress og usikkerhed om, hvordan jeg skal handle i disse tilfælde

Undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i 2017 af ADHD-foreningen med det formål at beskrive, hvordan voksne oplever livet med ADHD.

344 voksne med ADHD har svaret på, hvor stort et problem de enkelte udsagn er for dem.

ADHD-foreningen gengiver ovenfor fakta om respondenterne og de mest gennemgående udsagn, som har været et middelstort til stort problem.

Mestringsbank
Find mestringsstrategier der kan hjælpe dig med at tackle din ADHD
Læs mere

Mestring

Undersøgelsen viser, at ADHD kan påvirke stort set hele livet negativt. Heldigvis viser erfaringer også, at mennesker med ADHD kan blive rustet, så det bliver dem og ikke diagnosen, der styrer i livet.

Vi har lavet en mestringsbank med råd og redskaber til at tackle alt det, der er en del af en hverdag.