Kvinder med ADHD/ADD

En stor andel af kvinder med ADHD eller ADD bliver først diagnosticeret sent i livet. Det skyldes, at beskrivelsen af ADHD-diagnosen er baseret på mænd og der er en tendens i samfundet til at tro, at piger og kvinder ikke kan have ADHD.

Størstedelen af kvinder med ADHD oplever ikke hyperaktivitet, hvilket betyder, at de har ADHD uden hyperaktivitet – det kaldes ADD eller ”stille ADHD”. Det gør også, at diagnosen kan være sværere at få øje på, selvom det stadig betyder, at pigerne og kvinderne oplever de samme vanskeligheder med koncentration, fokus, planlægning, hukommelse og struktur.

Læs mere om ADD her>>

Symptomer – forskellighed i køn

Set i et historisk perspektiv er ADHD primært en diagnose, som er opdaget blandt drenge. Kun 1 ud af 4 diagnosticerede er pige eller kvinde, men man mener, at der er flere, fordi pigerne overses. Derfor ses der en tendens til, at man finder andre diagnoser som forklaringer på pigernes symptomer.

Årsagen til, at piger og kvinders ADHD overses, skyldes, at mange kvinder i stedet har ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse, nogle gange kaldet ADD. Derfor kan det være sværere at få øje på pigerne, fordi deres vanskeligheder er mere usynlige for omgivelserne.

Piger finder ofte en strategi til at håndtere deres udfordringer og har derudover en tendens til at vende følelserne indad i modsætning til drenge. I stedet udvikler piger og kvinder oftere psykiske problemer. Det kan være angst og depression eller typer af OCD. Det er også årsagen til, at piger ikke opdages i samme omfang, fordi deres psykiske medfølgende lidelser kan overskygge deres ADHD/ADD-diagnose.

At få en diagnose

Størstedelen af piger og kvinder har i flere år gået i uvished om, hvorfor de ikke er lige så velfungerende, som de gerne vil være. For dem kan det være en lettelse at få en diagnose. Endelig er der en forklaring, der giver mening, tingene bliver håndterbare, og det kan blive et vendepunkt for deres hverdag.

For mange begynder et erkendelsesarbejde og en proces, hvor de skal lære at få deres liv til at fungere på deres måde. Mange benytter muligheden for at deltage i grupper bestående af andre kvinder med ADHD, da de kan bidrage til indsigt og forståelse.

En diagnose kan opfattes som en anerkendelse af den person, man er. Man får udelukket, at man ikke bare var doven, psykisk syg, eller hvilke tanker man ellers kunne have. Den fremadrettede proces består derfor i at finde ud af, hvilke behov man nu har for at kunne eksistere som sit bedste ”jeg”. Flere kvinder formår at vende ADHD til noget positivt, hvor de ser mulighederne frem for begrænsningerne. Nogle påskønner den energi, og det drive de har, og andre lærer at bruge deres særligt idérige sind.

Hvad så nu?

Med ADHD eller ADD bør man tage højde for, hvilke vanskeligheder man møder i hverdagen. Først og fremmest kan man opleve udfordringer med at fastholde koncentration og opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at finde rutiner, som matcher de udfordringer. Det kan være man har brug for en særlig strategi til at holde overblik i hverdagen, så man undgår at blive stresset. Det kan også være, man har søvnproblemer, som man skal have hjælp til, eller hjælp til planlægning af de sociale situationer.

Derudover kan man som kvinde være påvirket af samfundsskabte idealer for, hvad en succesfuld kvinde er. Det kan for mange kvinder, men især for kvinder med ADHD/ADD, virke uopnåeligt. Kvinder med ADHD bærer i forvejen typisk rundt på mange negative tanker og mønstre. Negative forventninger fører ofte til negative præstationer, og på den måde kan der opstå en negativ spiral. For nogle lykkes det at udvikle en adfærd, hvor de undgår at udsætte sig selv for situationer, som kan medføre negativ præstation og dermed undgår de at komme ind i spiralen.

Kvindekroppen og ADHD

En mande- og en kvindekrop er forskellige, og særligt på det hormonelle område. Lige præcis hormonerne ses måske at spille en rolle for kvinder med ADHD.

Flere kvinder beretter om en sammenhæng mellem menstruationscyklussen og deres ADHD-symptomer. Her oplever nogle kvinder forstærkede symptomer og nedsatte evner til håndtering af hverdagen.

De beretninger stemmer også overens med dyreforsøg, som viser, at det kvindelige kønshormon østrogen stimulerer hjernens dopaminceller og produktionen af dopamin. De naturlige udsving i produktionen af østrogen samt progesteron i løbet af en kvindes menstruationscyklus, påvirker dermed flere steder i hjernen. Det er bl.a. steder, som er involveret i beslutningstagen, sociale færdigheder og evnen til at kunne kontrollere følelser. De funktioner er i forvejen dem, som alle mennesker med ADHD har svært ved. Med drenge og mænds mere stabile hormonelle niveau, kan det være årsagen til at kvinder oplever et mere svingende funktionsniveau.

Der er dog ingen større studier, der med sikkerhed viser, at naturlige hormonelle udsving er årsag til kvinders udsving i symptomer. Derfor er der heller ingen, som har undersøgt, om man kan justere i medicineringen for at undgå det.

Nogle kvinder oplever også forværring af deres ADHD i takt med, at overgangsalderen træder ind. I årene op til overgangsalderen og årerne derefter er niveauet af østrogen faldet. Derfor påvirkes produktionen af dopamin ikke kun i udsving, men den er generelt dalende. Her oplever mange kvinder at de må se deres ADHD på ny. De føler, at det er nødvendigt at finde nye eller yderligere mestringsstrategier for at leve et bedre liv med ADHD.

Artikler om kvinder med ADHD/ADD

Podcast om Kvinder og ADHD/ADD

ADHD & Kvinder
ADHD Podcast med Manu Sareen - Psykiater Charlotte Jokumsen dykker ned i emnet om ADHD og kvinder, hvor vi blandt andet udforsker den afgørende rolle, som hormonerne spiller for kvinder med ADHD.
Læs mere
ADHD & Kvinder i overgangsalderen
ADHD Podcast med Manu Sareen - I denne episode har jeg en særlig gæst med, nemlig: Annamette Fuhrmann. Annamette er ikke blot ekspert i hormoner og deres påvirkninger; hun har også selv ADHD og er i overgangsalderen.
Læs mere
Kvinder & ADHD
Podcast fra Hyperfokus - Dagens emne er kvinder og ADHD og vi har besøg af Charlotte Jokumsen, privatpraktiserende psykiater. Vi spørger bl.a. ind til, om der er forskel på kvinder og mænds ADHD-symptomer, og hvorfor kvinder med ADHD er særligt sårbare.
Læs mere
ADHD & kvindeliv
ADHD Podcast med Manu Sareen - Velkommen til Louise Brown, medlem af Folketinget, som deler sin personlige rejse med ADHD. Louise fortæller åbent om udfordringerne ved at leve med en udiagnosticeret ADHD, fra selvmedicineringens faldgruber til de udmattende forsøg på at maskere tilstanden.
Læs mere