Parforhold og ADHD

Mennesker med ADHD kan være fantastiske partnere og overvældende i deres forelskelse. Og for mange par er ADHD ikke noget, som fylder på en negativ måde.

Nogle par oplever imidlertid, at ADHD påvirker parforholdet og giver dem udfordringer. Her kan du finde eksempler på nogle af de udfordringer og gode råd til, hvordan I kan tackle dem.

ADHD i et parforhold kan være fantastisk

Forelskelse virker stimulerende og får det bedste frem i mennesker med ADHD. Han/hun hyperfokuserer på partneren under forelskelsen, og er overvældende i sine følelser, fantastisk, spontan, uden filter – og slår benene væk under partneren.

Som kæreste eller ægtefælle til et menneske med ADHD nyder man godt af stor ærlighed, åbenhed og masser af kærlighed. Der er en naivitet, humor og legesyghed tilstede, som gør, at parforholdet er fyldt med glæde og overraskelser – og en ting er sikkert, det bliver aldrig kedeligt.

Ubalance i et parforhold

Når forelskelsen er overstået, oplever nogle en brat overgang til virkeligheden. Uden forelskelsens stimulans bliver partneren med ADHD måske fjern og virker uinteresseret – også selvom han/hun ikke selv oplever, at der er sket en ændring i følelserne. Nogle forhold slutter her, men heldigvis ikke alle.

Den største udfordring for parforholdet, er den ubalance, som kan opstå, når den ene part i et forhold har særlige udfordringer – og måske har brug for hjælp og støtte i det daglige. Det kan i sidste ende betyde, at partneren uden ADHD føler sig bedre og som den ”normale”, hvorimod partneren med ADHD er den “unormale”. Det sker bl.a., fordi man mistolker hinandens motiver. Vi tror, vi forstår den andens adfærd og motiver, men fordi vi ikke er opmærksomme på ADHD, tolker vi den anden forkert og negativt.

Når man har en partner ADHD, er det ikke ualmindeligt, at man får ansvaret for størsteparten af opgaverne i hjemmet. Det sker, fordi partneren har svært ved at strukturere, følge op på opgaver og aftaler – og partneren uden ADHD påtager sig opgaverne, fordi han/hun har nemmere ved at overskue, planlægge og huske, hvad der skal gøres. Der opstår en dynamik, hvor partneren uden ADHD er den ansvarlige, den man kan regne med. Mens ADHD-partneren er ”upålidelig” – og det eneste man kan regne med er, at man ikke kan regne med ham/hende. Den partner, som står med ansvaret, føler sig overset og ladt alene med opgaverne. Han/hun forsøger at nå partneren, og bliver mere og mere aggressiv. Partneren med ADHD trækker sig derimod mere og mere tilbage – og flygter ved fx at give partneren ret, blive vred, forsvare sig, fornægte eller have travlt med andre ting.

I nogle tilfælde begynder man at give hinanden skylden, man holder øje med hinanden og finder beviser på, at det er den anden parts skyld. Man ender med at gå på kattepoter i parforholdet. Partneren uden ADHD gør alt for at undgå at provokere et vredesudbrud eller et skænderi, mens partneren med ADHD forsøger at forudsige, hvordan hans/hendes partner vil reagere. Han/hun vil gerne gøre sin partner glad, men det lykkes sjældent.

Gode råd til dig, som har ADHD

  • Indsigt

Forstå din egen ADHD. Når du ved, hvad din ADHD betyder for dig, hvad der er dine styrker og hvor du har dine udfordringer, forstår du bedre, hvordan din ADHD påvirker din partner og jeres forhold. Med viden om din egen ADHD kan du forklare dine behov og din adfærd og fortælle din partner, hvad du har brug for.

  • Behandling

Opsøg behandling for din ADHD og find den behandling, som er rigtig for dig. Det behøver ikke være medicin, men gør dig klart, at behandling ikke længere kun er for din egen skyld. Nu handler det også om din partner og om at give jeres forhold de bedste chancer.

  • Ansvar og accept

Du har ADHD, og det påvirker dit parforhold. Tag ansvar for din ADHD og find ud af, hvad du kan gøre.

Gode råd til dig, der har en partner med ADHD

  • Viden

Sæt dig ind i ADHD, så du bedre forstår din partners adfærd og reaktioner. Nogle gange opstår problemer på grund af misforståelser, mistolkning af adfærd og motiver – og fordi din partner har svært ved at organisere, planlægge og strukturere.

  • Accept

Accepter at ADHD er en faktor i jeres parforhold. Din partner kan få hjælp og behandling, og sammen med træning og bevidst tilrettelæggelse af livet på en ADHD-venlig måde, kan det gøre mange ting nemmere for jer. Men ADHD forsvinder ikke, og din partner vil altid være udfordret på nogle områder.

  • Behandling

Behandling er ikke kun for partneren med ADHD. Som partner kan du også have brug for hjælp til at arbejde med uheldige mønstre, opsparede frustrationer og negative reaktionsmønstre.

Podcast om ADHD og parforhold

Kærlighed og ADHD med psykoterapeut Caroline Froberg
Podcast fra Hyperfokus - I dagens afsnit taler vi om kærlighed og ADHD sammen med psykoterapeut Caroline Froberg.
Læs mere
ADHD & Parforhold
ADHD Podcast med Manu Sareen - Sara Skaarup og Michael Fray, som begge er parterapeuter og sexologer dykker ned i emnerne ADHD, parforhold og seksualitet. Er det en ekstra udfordring at have en partner med ADHD?
Læs mere