ADHD-diagnose voksne

Udredning og diagnosticering af ADHD hos voksne er en specialistopgave, og diagnosen stilles på baggrund af de vanskeligheder, du har i din hverdag.

Hvor skal du henvende dig?

Hvis du har mistanke om, at du har ADHD, skal du tale med din praktiserende læge om de vanskeligheder, der fører til din mistanke. Det er en god idé at skrive vanskelighederne ned inden besøget hos lægen, så du husker at få det hele med.

Hvem stiller diagnosen?

Din praktiserende læge vil henvise dig til en speciallæge i psykiatri (psykiater), som foretager det, man kalder en udredning. Også specialpsykologer i psykiatrien kan foretage en udredning.

www.sundhed.dk kan du finde speciallæger i psykiatri i din kommune og region.

Hvordan foregår udredning og diagnosticering?

Der er ikke en specifik test, undersøgelse, røntgen, scanning eller andet, som kan give diagnosen ADHD. Den bliver stillet på baggrund af en vurdering af dine symptomer og de vanskeligheder, du har i din hverdag.

Psykiateren vil også spørge ind til, hvordan det har været i din barndom. Symptomerne skal nemlig have været til stede før 7-årsalderen, for at man kan stille diagnosen ADHD. Det er derfor en god idé at have et nærtstående ældre familiemedlem, som har kendt dig fra barn, med til samtalen.

Udredningen bør omfatte følgende:

  • En grundig samtale om, hvordan dine symptomer og vanskeligheder har været gennem livet suppleret med udtalelser fra dem, der har kendt dig. Det kan fx være forældre eller søskende, men også pædagoger og lærere. Dine symptomer skal nemlig have optrådt i forskellige situationer fx både i skole, institution og i hjemmet.
  • Speciallægens observation af dig under samtalen, fx hvordan du sidder, taler, koncentrerer dig osv.
  • Dine svar på en række spørgsmål i skemaer, som kaldes Rating Scales. Det er skemaer, hvor du svarer på i hvor høj grad, du kender til de ting, der er nævnt i skemaet.
  • En hyppig anvendt checkliste til den indledende vurdering er ASRS (Adult Self Report Scale). Du kan se ASRS checklisten her.
  • Udelukkelse af andre diagnoser, som kan være årsag til dine symptomer og vanskeligheder
  • Undersøgelse for andre psykiske lidelser, som kan optræde sammen med ADHD

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Resultat af udredningen

Psykiateren sammenholder alle resultaterne af udredningen og på baggrund af det, vil vedkommende vurdere, om du har ADHD, eller om dine symptomer har andre årsager.

Hvor hurtigt kan du komme i gang med udredning?

Fra september 2015 har alle, der er henvist til psykiatrisk behandling på et offentligt sygehus, ret til udredning inden for en måned. Det er dog kun patienter med moderat til svære psykiske lidelser, der henvises til sygehus. Mange voksne med mistanke om ADHD henvises i stedet til privatpraktiserende psykiatere, og her gælder udrednings- og behandlingsretten ikke.

Hvis sygehuset ikke kan leve op til tidsfristen

Hvis du er henvist til offentligt sygehus og det, af lægefaglige grunde, ikke er muligt at udrede dig og stille diagnosen inden for tidsfristen, skal du have en skriftlig plan for udredningsforløbet inden for en måned.
Hvis Regionen ikke kan tilbyde dig udredning inden for 30 dage på den afdeling, du er henvist til – eller en af de andre afdelinger i Regionen – kan du vælge et af de private behandlingstilbud, som Danske Regioner har indgået aftale med. Det gælder dog kun, hvis ventetiden på de private behandlingstilbud er kortere end ventetiden på de psykiatriske afdelinger i Regionen.

Du kan læse mere om dine rettigheder og muligheder i psykiatrien her
Læs mere om det udvidede frie sygehusvalg på Sundhed.dk

Voksen og nydiagnosticeret – hvad så?

Når du som voksen står med diagnosen ADHD eller ADD i hånden, er det måske enden på en lang kamp eller udredningsproces. Endelig ved du, hvad din diagnose er, men arbejdet er sjældent slut med papiret på diagnosen.

Før handlede det om at finde ud af, hvad du fejlede. Nu handler det om at finde ud af, hvordan du bedst lever med din nye diagnose. Vejen til et godt liv med ADHD eller ADD begynder med viden, selvindsigt og accept.

Podcast om voksne og udredning for ADHD

ADHD (part 1)
Podcast fra Hyperfokus - I dagens afsnit taler vi om ADHD. Det gør vi, fordi at Adele (studievært) i efteråret 2022 blev diagnosticeret med ADHD, og at Alma (studievært) i foråret 2023 skal starte på sin udredning.
Læs mere