ADHD og andre diagnoser

Mange med ADHD har også andre vanskeligheder i form af tillægsdiagnoser eller sociale problemer. Vi kalder det ADHD+.

At have flere diagnoser på én gang hedder på fagsprog komorbiditet.

Undersøgelser viser, at ca. 85 % af børn med ADHD har mindst én anden diagnose, mens ca. 60 % har mindst to (Bilenberg, 2009).

Voksne, som først diagnosticeres med ADHD i voksenalderen, har i gennemsnit 2½ psykisk diagnose ud over ADHD-diagnosen (Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2014).

Hvilke andre vanskeligheder ses sammen med ADHD?

De hyppigste andre diagnoser er adfærdsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, angst og depression. Tics og Tourettes og OCD ses også, og der er en del, der udvikler et misbrug (Thomsen og Damm 2011, Thomsen og Damm 2012).

Nogle af diagnoserne kan være opstået som følge af at have en svær hverdag pga. sine ADHD-symptomer og/eller andre vanskeligheder i sit liv. Personer med ADHD slås ofte med lav selvfølelse, et negativt selvbillede og ensomhed. De møder typisk en hel del manglende forståelse fra omgivelserne, og de kan være under stort pres, kan opleve meget modstand og mange nederlag og se sig selv som en fiasko.

Der er desuden en del med autisme, som også har ADHD. Nogle har udviklingshæmning og ADHD. Her er der selvfølgelig ikke tale om, at diagnoserne kan være opstået pga. kognitive og sociale vanskeligheder i hverdagen.

ADHD optræder også sammen med epilepsi, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser etc.

Særligt hos unge og voksne med ADHD

Hos unge og voksne er risikoen for misbrug, kriminalitet, selvskade, trafikforseelser, ulykker og uønsket graviditet større end hos resten af befolkningen. Det hænger sammen med at leve et mere marginaliseret liv end andre i samme aldersgruppe, med at være impulsiv og måske have behov for at dulme en indre uro og rastløshed.

Samtidig hænger nogle tillægsdiagnoser og tillægsvanskeligheder sammen med uopdaget og ubehandlet ADHD, hvor personen måske har haft store problemer og mødt masser af modgang igennem hele sin skolegang og i ungdomslivet. Han eller hun har måske i mange år døjet med følelsen af at være forkert og til besvær og har ikke fået den rigtige hjælp.

I nogle tilfælde har man kun øje for symptomerne på andre ting, uden at få øje på ADHD´en. Den har måske gemt sig inde bag ved de andre problemer – eller måske nedenunder som det helt grundlæggende problem. Professionelle prøver måske gennem lang tid at håndtere problemer omkring angst, ordblindhed, hashmisbrug, selvskade eller tvangshandlinger uden at få øje på, at barnet/den unge eller voksne har symptomer på ADHD.

En udfordring ved komorbiditet er netop også, at det kan være meget vanskeligt at få overblik over, hvad der er hvad. Hvilke symptomer hører til ADHD og hvilke hører til fx angst eller problemer med indlæring? De kan ligne hinanden meget, og der kan være overlappende symptomer.

Tidlig indsats og viden kan gøre en forskel

Den gode nyhed er, at der i dag er en langt større viden om ADHD og en større viden om og opmærksomhed på symptomerne. Det betyder at børn, unge og voksne som udgangspunkt er langt bedre stillet end tidligere i forhold til at møde forståelse og mulighed for behandling og støtte for deres ADHD-symptomer. Vi håber, at det vil afhjælpe udviklingen af nogle af de tillægsdiagnoser og sociale vanskeligheder, som kan opstå, fordi livet er svært.

Diabetes og ADHD

Diabetes og ADHD er en alvorlig kombination. Mennesker med både type 1-diabetes og ADHD har større risiko for at have en dårligt reguleret diabetes end deres jævnaldrende.

Læs mere om ADHD og diabetes her

Udviklingshæmning og ADHD

Mennesker med udviklingshæmning og ADHD har nedsat kognitiv fleksibilitet. De kan have svært ved at skifte “spor”, fordi tanker, følelser og handlinger ofte er fastlåst.

Læs mere om ADHD og udviklingshæmning her

Podcast om ADHD og andre diagnoser

ADHD & Spiseforstyrrelser (1)
ADHD podcast med Manu Sareen - I dagens afsnit tager jeg fat på et dybt komplekst og for mange personligt emne, der rører ved livet for mange med ADHD og ADD: sammenspillet mellem ADHD-diagnosen og spiseforstyrrelser.
Læs mere
ADHD & Spiseforstyrrelser (2)
ADHD podcast med Manu Sareen - I dagens afsnit fortsætter vi vores dybdegående samtale med Caroline og Josephine om deres liv med ADHD og spiseforstyrrelser. Efter at have udforsket deres barndoms- og skoleår dykker vi nu ind i deres oplevelser gennem teenageårene og ind i voksenlivet.
ADHD & Autisme
ADHD podcast med Manu Sareen - I dagens marathon-afsnit, som varer hele to timer, dykker vi dybt ned i verdenen bestående af autisme og ADHD.
Læs mere
ADHD & OCD
ADHD podcast med Manu Sareen - I dagens episode dykker vi ned i et emne, der ofte er misforstået og overset – Obsessiv-Kompulsiv Disorder, bedre kendt som OCD.
Læs mere