Undervisning med ADHD/ADD

ADHD/ADD kommer til udtryk på forskellige måder, når du er under uddannelse

I filmen kan du møde 3 studerende med ADHD og én med ADHD og autisme. De taler om, hvilke strategier de bruger i undervisningen på deres videregående uddannelse.

I denne video fortæller fire studerende med ADHD/ADD om deres strategier og lærerens rolle, når de studerer på deres ungdomsuddannelse.

I undervisningssituationen

Når du studerer med ADHD, kan du opleve udfordringer med at fokusere og koncentrere dig i undervisningssituationer. Måske har du svært ved at sortere i de mange sanseindtryk og svært ved at lukke ikke relevante indtryk og tanker ude. Det kan betyde, at du nemt bliver afledt, mister fokus og går glip af dele af undervisningen. Din evne til at koncentrere sig er nedsat, så du vil ofte opleve, at en almindelig undervisningssession er lidt for lang medmindre emnet er meget interessant og relevant for dig.

Måske kunne det være en fordel for dig at vise dine undervisere eller de andre i klassen nedenstående film, som fortæller om ADHD og de udfordringer, det kan give i undervisningen.

Hyperaktivitet

Du kan have brug for at bevæge dig mere end dine klassekammerater og opleve, at en almindelig undervisningssession uden pauser er lang for dig. Du har måske brug for at rejse dig op en gang imellem. For andre kommer hyperaktiviteten til udtryk ved, at man sidder uroligt, har et behov for at dimse med ting eller trang til at bevæge hænder og fødder.

Impulsivitet

Studerende med ADHD kan have udfordringer med impulshæmning. Det betyder ikke, at du fuldstændigt mangler impulshæmning, men at den ikke altid fungerer optimalt. Du når ikke altid at bremse impulsen og på den måde kan du komme til at gøre og sige ting, som er uheldige – og som du godt ved, du ikke skulle have gjort. For andre kan det ligne dårlig dømmekraft eller at man er ligeglad, men det er sjældent årsagen.