Energi og studerende med ADHD/ADD

I filmene kan du møde studerende med ADHD, ADD og autisme. De taler om, hvordan det er, når energien ikke altid slår til, hvad der giver dem og tager deres energi.

I denne første film er der studerende på en videregående uddannelse.

I denne anden film er det studerende på en ungdomsuddannelse.

Energihandicap

ADHD/ADD er et energihandicap, for man bruger så meget mere energi end alle andre. Man risikerer at blive udbrændt, hvis man forsøger at nå det samme ,som andre uden ADHD/ADD.

Derfor er det for de fleste med ADHD/ADD hårdt at tage en uddannelse, og det kan betyde, at det kan være svært at finde tid til fritidsinteresser og dyrke de sociale relationer i samme grad som andre.

Filmen viser, hvorfor ADHD/ADD er et energihandicap.

Energiforvaltning

Brug den energi du har – på den bedste måde. I filmen vises en strategi for, hvordan du anvender den energi du har, på den bedste måde.