Sociale relationer på studiet

Sociale relationer

ADHD vil også i nogen grad påvirke dine sociale relationer på uddannelsesstedet. Det kan være svært for dig at finde overskud til at deltage i alle de sociale tiltag og du kan have brug for at trække dig og være alene i pauserne for at lade op. Andre kan mistolke dette, som manglende lyst eller interesse for fællesskabet og det kan betyde, at du oplever ensomhed eller at det er svært at finde en god studiegruppe.

Lavt selvværd

Når du har levet med ADHD hele livet, måske uden at vide hvad det var, vil du oftere end andre have oplevet at du var anderledes og ikke helt passede ind. Den følelse kan påvirke selvværdet, så du kan have svært ved at tro på, at du er god nok. Også selvom du er fagligt dygtig. Lavt selvværd kan for nogle betyde, at man gør sig ekstra meget umage for at passe ind og gøre alting rigtigt. Det betyder, at du bruger ekstra meget tid på dit skolearbejde, at du er perfektionistisk og ikke bryder dig om, at levere noget, som ikke er helt perfekt. Du bekymrer dig også mere om, hvorvidt du har lavet nok, om det er godt nok og om andre vil være tilfredse med din indsats. Det kan gøre det ekstra hårdt at være studerende med ADHD.

Gruppearbejde kan også være en udfordring

ADHD/ADD kan give udfordringer i de sociale relationer men sætter også krav til de rammer, man har brug for, for at læse. Dette kan være svært at få til at passe med gruppearbejde. Se her hvordan fire unge med ADHD håndtere det i deres uddannelsesforløb

I filmen kan du møde 3 studerende med ADHD og én med ADHD og autisme. De fortæller om, hvordan diagnoser påvirker deres sociale relationer og hvordan de bedst indgår i gruppearbejde på deres videregående uddannelse.

I denne video kan du møde fire studerende med ADHD/ADD eller autisme som fortæller om udfordringer med sociale relationer på deres ungdomsuddannelse.