Hvad er ADHD?

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet

2-3 % af alle børn har diagnosen ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i personens opmærksomhed og aktivitet.

ADHD står for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.

ADHD er karakteriseret ved kernesymptomerne:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet

Man behøver ikke at have symptomer inden for alle tre områder.

Hvad er ADD?

Diagnosen ADD bruges om ”den stille ADHD”, dvs. om personer med udtalte opmærksomhedsforstyrrelser, men uden – eller med mindre synlig – hyperaktivitet.

Hvilke vanskeligheder kan ADHD give?

Mennesker med ADHD har primært svært ved at koncentrere sig, skabe overblik og struktur og ved at planlægge og gennemføre aktiviteter.

Det kan bl.a. være svært at sidde stille, at vente på tur, at følge de sociale spilleregler, at fuldføre sine opgaver, huske aftaler og styre sine følelser.

Disse vanskeligheder kan give personer med ADHD problemer på mange områder i livet; i skolen, under uddannelse, på job, og i forhold til familier, partner og venner. Det kan være svært at få en almindelig dagligdag til at fungere.

ADHD og hjernen

Man har endnu ikke i detaljer kortlagt forandringerne i hjernen, der giver symptomer på ADHD.

Der synes at være forstyrrelser i flere områder af hjernen og meget tyder på, at symptomerne hænger sammen med en nedsat evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin.

Man mener, at hjernen hos mennesker med ADHD fungerer ligesom en ”træt hjerne”, da kommunikationen mellem hjernecellerne er hæmmet.

2-3 % har ADHD

2-3 % af alle skolebørn i Danmark diagnosticeres med ADHD, hvilket svarer til ca. én elev i hver skoleklasse.

For voksne er tallet lidt lavere.

Tallene er et estimat, da der i Danmark ikke føres statistik over hvor mange, der får diagnosen ADHD.

Årsager til ADHD

Årsagen til ADHD er primært arvelighed, og ofte ser man flere med ADHD indenfor den samme familie. Men årsagen til ADHD kan også tilskrives andre faktorer som påvirkninger af barnets hjerne før, under eller efter fødslen samt for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Der forskes i disse år en hel del i årsager til ADHD.

Livet med ADHD

Det er meget forskelligt, hvordan den enkeltes liv er påvirket af ADHD. Der er nemlig forskellige sværhedsgrader af diagnosen, og det er forskelligt, hvordan symptomerne kommer til udtryk. Nogle kan leve et normalt liv og andre har store udfordringer. Det afhænger selvfølgelig også af, hvilken behandling og støtte, den enkelte får.

Podcast om ADHD og ADD

ADHD & Fakta
I dette afsnit har Manu Sareen inviteret direktøren for ADHD Foreningen, Camilla Ganzhorn, og speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri, Søren Dalsgaard, til at deltage i en samtale i studiet. Debatten om ADHD kan ofte være præget af følelser frem for fakta og tal, hvilket bidrager til en række myter om ADHD.
Læs mere
ADHD & ADD
ADHD Podcast med Manu Sareen Jeg har i dagens afsnit to gæster med. Den ene er Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri samt Louise Meldgaard Bruun specialpsykolog i psykiatri. De har begge skrevet bogen ”Kort og Godt om ADD”.
Læs mere