ADHD i tal

Forskningsresultater og statistikker, der giver viden omkring ADHD

ADHD i tal – statistik over udbredelse, følger og medicin

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som både børn og voksne kan lide af, men med den rette behandling og værktøjer, er der masser af mennesker med ADHD, som lever gode liv målt på både livskvalitet, sundhed og indkomst.

Her er et lille udpluk fra de forskellige statistikker.

ADHD og udbredelse

Der findes ikke en egentlig oversigt over, hvor mange der er diagnoseret med ADHD i Danmark.

 • Det vurderes at 1-3% af voksne i Danmark har ADHD.
 • Det vurderes at 2-3% af skolebørn i Danmark har ADHD.
 • Det vurderes at 3-5 % af børn i Danmark opfylder kriterierne for en ADHD-diagnose

ADHD og uddannelse

 • 44,4% af 18-årige med ADHD er ikke i gang med en ungdomsuddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2019). 
 • Under 10% af voksne med ADHD har en videregående uddannelse (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). 
 • 25% af unge med ADHD mellem 15-24 år står uden for job og uddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2022). 

ADHD og arbejde

 • 70% af voksne med ADHD står uden for den danske arbejdsstyrke (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018).  
 • Over 30% af voksne med ADHD befinder sig i lavindkomstgruppen. Til sammenligning er det 7% af den resterende befolkning (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). 

ADHD og kriminalitet

 • 35 pct. af de voksne med ADHD er straffet for en kriminel handling (herunder bøde), mens det samme gælder for 20 pct. af den øvrige befolkning.

ADHD og tillægsdiagnoser

 • For 70-80% af børn og unge ledsages ADHD af andre sygdomme (Houmann et al., 2014). 
 • Børn med ADHD har dobbelt så tit søvnproblemer som børn uden ADHD (Daley, 2014). 
 • Voksne med ADHD har i gennemsnit 2,5 psykiske diagnoser (Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2014).