Hvad er ADD?

ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har med tænkningen at gøre. Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bogstaverne ADD står således for Attention Deficit Disorder, dvs. forstyrrelse af opmærksomheden, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. ADD bruges således, når der overvejende eller udelukkende er tale om forstyrrelse af opmærksomheden.

Betegnelsen ADD anvendes altså om den form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så synlig – med andre ord ”den stille ADHD”.

3 typer ADHD

De 3 typer ADHD er:

 • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
 • ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden, dvs. ADD
 • ADHD, kombineret type, dvs. med forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrollen

Viden om ADD

Der diagnosticeres klart flest drenge og mænd med ADHD, men der er en mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Mennesker med ADD er mere stille og rolige i deres fremtræden, end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber måske ikke så mange konflikter og forstyrrer måske ikke undervisningen, og det er derfor sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne.

Det betyder imidlertid ikke, at de ikke har haft vanskeligheder allerede som børn. De fortæller ofte, at de altid har følt sig anderledes, de har bare ikke vidst hvorfor. Folk omkring dem har måske set dem som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. Derfor kæmper mange med en uopdaget ADD med en negativ selvfølelse af at være uduelige og med et ofte lavt selvværd.

Symptomer på ADD

Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrerede og dermed også med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen.

Ved ADD er der overordnet set tale om minimum 6 af følgende 9 symptomer:

 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Desuden en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.
 • Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl. Omvendt kan der hos nogen være en tendens til at fortabe sig i detaljer, men det sker så på bekostning af helheden
 • Tilbøjelighed til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved opgaver og i kontakten til andre mennesker
 • Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, der består af mere end ét trin
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Der er hertil ofte knyttet en ringe tidsfornemmelse, som gør det svært at vurdere, hvor lang tid en opgave vil tage
 • Undgåelse af eller ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration, herunder bl.a. læsning
 • Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting, herunder nøgler, vigtige papirer og andet, der har betydning for ens daglige funktion
 • Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af ydre stimuli, dvs. forskellige former for sanseindtryk. Hertil knytter sig besvær med at frasortere irrelevante stimuli og information
 • Glemsomhed i daglige aktiviteter, bl.a. hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver

Problemer med opmærksomhed og koncentration

Har man ADD, er ens opgaveløsning således typisk kendetegnet ved kortvarig koncentration, hyppigt skiftende fokus og tendens til let at blive distraheret af både egne tanker og af ydre stimuli. Ofte vil man have oplevet vanskeligheder med indlæring i skolen eller under uddannelse, fordi læring, herunder lagring af ny viden, netop forudsætter vedvarende opmærksomhed og koncentration.

Lavere tempo og energiniveau

Mennesker med ADD betegnes også som hypo-aktive, som er det modsatte af hyperaktive, dvs. at de har svært ved at komme i gang med opgaver og/eller tage initiativ til forskellige aktiviteter eller gøremål. På grund af et formentlig generelt lavere energiniveau end det normale, har mennesker med ADD problemer med at opretholde energien i de ting, de laver.

Desuden er der til de øvrige symptomer ofte knyttet et lavere tempo i udførelsen af opgaver og aktiviteter. Hos nogle mennesker med ADD kan det også tænkes at være en følge af, at de søger at kompensere for den svækkede evne til at skabe overblik og struktur ved at være overkontrollerede og meget omstændelige. Fx kan de have tendens til at tjekke opgaver mange gange, have behov for at udføre opgaver og gøremål efter ganske bestemte rutiner, stræbe efter perfektion etc.

Når mennesker med ADD søger at kompensere for den svækkede opmærksomhed og koncentration for bedre at klare sig i dagligdagen, kan de opleve at skulle bruge stor energi i mange forskellige sammenhænge, og dermed hurtigt blive trætte og uoplagte. Det gælder særligt i situationer, hvor der er mange eller nye indtryk at forholde sig til og bearbejde.

Når ADD giver vanskeligheder

Krav og forventninger, som er svære for mennesker med ADD at håndtere:

 • Skabe overblik, tænke frem og tilbage over tid
 • Motivere sig selv eller tage initiativ til at udføre opgaver
 • Planlægge, koordinere og gennemføre aktiviteter
 • Omstille sig hurtigt til forandringer
 • Agere ansvarligt ved at træffe fornuftige beslutninger
Stille ADHD - også kaldet ADD
Pjecen gennemgår kort hvad ADD er, hvordan symptomerne kan komme til udtryk, hvilke muligheder der er, og hvad man selv kan gøre.
Læs mere

Podcast om ADD

ADHD & De "stille" børn
ADHD Podcast med Manu Sareen - Fokus er på de ”stille” piger og drenge, som ofte overses i uddannelsessystemet, men som kæmper mod indre storme.
Læs mere

Se en dokumentar om Mette på 43 år som fik diagnosen ADD som 40 årig
(Dokumentaren er lavet af journalist René Ryom og TV2Nord)

Ramt af ADD som voksen

Mange har oplevet at rejse sig fra sofaen og gå ud i køkkenet for at hente noget, men glemme hvad man skulle, når først man kommer derud. For 31-årige Christine skete det mange gange hver dag, for på vejen til køkkenet, havde hun allerede tænkt otte nye tanker.

I dette afsnit fortæller hun, hvordan hun som barn og ung ofte havnede i konflikt med andre, og måtte droppe ud af to uddannelser, fordi hun havde svært ved at finde fodfæste. Men da hun får diagnosen ADD som 18-årig, ændrer det hendes liv.

Lyt til podcasten: Ramt af ADD som voksen: “Da jeg blev udredt, begyndte tingene at falde på plads” (spreaker.com)

Podcast af Brainstorm med Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen er en af de forskere, der ved mest om ADHD i Danmark. I denne episode fortæller han om såkaldt ‘stille ADHD’ – også kendt som ADD. Han fortæller også, hvad der sker i hjernen på en person med ADHD, og hvad der er den største myte om ADHD.

Artikler om ADD