Vedtægter og forretningsorden

ADHD-foreningen har valgt at have to vedtægter. Der er vedtægterne for ADHD-foreningen og så er der vedtægterne for lokalafdelingerne. Lokalafdelingernes vedtægter hører under ADHD-foreningens vedtægter.

Vedtægter

Det er landsmødet, som vedtager ADHD-foreningens vedtægter og ADHD-foreningens hovedbestyrelse, som kan ændre lokalafdelingens vedtægter, og godkende tilføjelser til disse.

ADHD-foreningens hovedbestyrelse vedtog på bestyrelsesmødet januar 2022 nye vedtægter for lokalafdelingerne.

Forretningsordener i ADHD-foreningen

ADHD-foreningen har forretningsorden for foreningens formandskab, for hovedbestyrelse og for lokalbestyrelserne. Dog kan lokalbestyrelsen vælge at lave deres egen forretningsorden, som så skal underskrives af lokalbestyrelsens formand og næstformand.

Forretningsordenerne er både en huskeliste, men også et redskab, som kan bidrage til bestyrelsernes og rådets fremadrettede arbejdsopgaver.