Rejseafregning

For at få udgifter dækket til kørsel i forbindelse med frivilligt arbejde, skal I udfylde skemaet “Rejseafregning”.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse afregnes efter statens takster, og taksten reguleres hvert år ved årsskiftet.

I 2023 er statens almindelige takst på kr. 2,19 pr. km for kørsel i egen bil.

 

Download skemaet “rejseafregning”: