Rejseafregning

For at få udgifter dækket til kørsel i forbindelse med frivilligt arbejde, skal I udfylde skemaet “Rejseafregning”.

Du kan downloade skemaet “rejseafregning” her.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse afregnes efter statens takster, og taksten reguleres hvert år ved årsskiftet.

I 2022 er statens almindelige takst på kr. 1,98 pr. km for kørsel i egen bil.