Kontaktperson

En kontaktperson kan være hjælpsom for et barn, en ung eller for hele familien, som har særlige behov for støtte og redskaber til at opnå bedre trivsel.

En kontaktperson kan være en stor hjælp for børn og unge, der har brug for voksenkontakt ud over forældrene. Kontaktpersonen kan støtte i forhold til at få talt åbent om problemer, som bl.a. kan være i forhold til forældre, søskende eller kammerater. Det kan også være problemer med f.eks. skolen, kriminalitet eller misbrug.

Børn og unge med nedsat funktionsevne, f.eks. på grund af ADHD, kan have behov for at have kontakt med en voksen ud over forældrene. Dette kan i mange tilfælde være medvirkende til at gøre barnet/den unge mere uafhængig af sine forældre og hermed være en god støtte i forhold til selvstændiggørelse.

Sådan søger du om en kontaktperson

Hvis dit barn eller jeres familie har brug for hjælp, kan du kontakte din kommunes Familieafdeling. Der vil du kunne få kontakt til en socialrådgiver. Du skal bede om at komme til en samtale, hvor du yderligere kan beskrive de konkrete behov og problemer, du står med. Muligheden for etablering af kontaktperson findes i Barnets lov under særlig støtte efter § 32 stk.1 nr. 3

Hvis socialrådgiveren vurderer, at der er behov for at yde særlig støtte, så skal der foretages en screening, og tages stilling til om der er behov for yderligere afdækning af problemstillingen, inden der tages stilling til om behovet kan imødekommes med iværksættelse af en kontaktperson. Det kan være relevant at afdække om der evt. også kan være andre støttemuligheder efter Barnets lov.

Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til forskellige formål

Hvis der iværksættes støtte i form af kontaktperson, er det en god ide at sikre, at kontaktpersonen har kendskab til ADHD. Der kan så  let opstå misforståelser, hvis der ikke er den tilstrækkelige viden om og forståelse for udfordringerne.

Med udgangspunkt i barnets eller den unges behov, mål, muligheder og ressourcer, kan kontaktpersonen f.eks. hjælpe med at:

  • Støtte og vejlede i forhold til skole, arbejde, boligforhold eller fritidsaktiviteter
  • Vejlede og støtte i forhold til at løse problemer i familien
  • Styrke netværket omkring barnet eller den unge
  • Være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med om de ting, der er svære
  • Yde mentorstøtte og f.eks. deltage i vigtige møder på kommunen eller i skolen
  • Yde støtte, når et barn eller en ung udsluses fra en plejefamilie eller et opholdssted

Kontaktperson under efterskoleophold

For nogle unge med ADHD kan det være meget hjælpsomt og nødvendigt at have en kontaktperson under et efterskoleophold. Disse timer er til særlig støtte og guidning bl.a. til at kunne tackle den frihed og selvforvaltning, som også ligger i efterskolelivet. De ekstra timer, ud over, hvad en efterskole kan tilbyde, skal  ansøges i hjemkommunens Familieafdeling.

Læs mere om efterskoleophold