Kontaktperson

En kontaktperson kan være hjælpsom for et barn, en ung eller for hele familien, som har særlige behov for støtte og redskaber til at opnå bedre trivsel.

En kontaktperson kan være en stor hjælp for børn og unge, der har brug for voksenkontakt ud over forældrene. Kontaktpersonen kan støtte i forhold til at få talt åbent om problemer, som bl.a. kan være i forhold til forældre, søskende eller kammerater. Det kan også være problemer med f.eks. skolen, kriminalitet eller misbrug.

Børn og unge med nedsat funktionsevne, f.eks. på grund af ADHD, kan have behov for at have kontakt med en voksen ud over forældrene. Dette kan i mange tilfælde være medvirkende til at gøre barnet/den unge mere uafhængig af sine forældre og hermed være en god støtte i forhold til selvstændiggørelse.

Sådan søger du om en kontaktperson

Hvis dit barn eller jeres familie har brug for hjælp, kan du kontakte din kommunes familieafdeling. Der vil du kunne få kontakt til en socialrådgiver. Du skal bede om at komme til en samtale, hvor du yderligere kan beskrive de konkrete behov og problemer, du står med.

Hvis socialrådgiveren vurderer, at der er behov for at yde særlig støtte, så skal hun planlægge en børnefaglig undersøgelse. Denne undersøgelse har til formål at vise, hvilken form for særlig støtte, der er behov for.

Læs mere om hvordan en børnefaglig undersøgelse foregår her

Opstartsmøde og handleplan

Inden støtten sættes i gang, vil der være et opstartsmøde, hvor både en socialrådgiver, kontaktpersonen og jer som familie deltager. På mødet laver I sammen en handleplan med mål, som skal støtte barnets eller den unges trivsel og udvikling. Det er en god ide at sikre, at kontaktpersonen har kendskab til ADHD. Der kan så  let opstå misforståelser, hvis der ikke er den tilstrækkelige viden om og forståelse for udfordringerne.

Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til forskellige formål

Med udgangspunkt i barnets eller den unges behov, mål, muligheder og ressourcer og den handleplan, I som familie har udarbejdet sammen med socialrådgiveren, kan kontaktpersonen f.eks. hjælpe med at:

  • Støtte og vejlede i forhold til skole, arbejde, boligforhold eller fritidsaktiviteter
  • Vejlede og støtte i forhold til at løse problemer i familien
  • Styrke netværket omkring barnet eller den unge
  • Være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med om de ting, der er svære
  • Yde mentorstøtte og f.eks. deltage i vigtige møder på kommunen eller i skolen
  • Yde støtte, når et barn eller en ung udsluses fra en plejefamilie eller et opholdssted

Kontaktperson under efterskoleophold

For nogle unge med ADHD kan det være meget hjælpsomt og nødvendigt at have en kontaktperson under et efterskoleophold. Disse timer er til særlig støtte og guidning bl.a. til at kunne tackle den frihed og selvforvaltning, som også ligger i efterskolelivet. De ekstra timer, ud over, hvad en efterskole kan tilbyde, skal  ansøges i hjemkommunens familieafdeling.

Læs mere om efterskoleophold

Forlængelse af kontaktpersons-ordningen efter det 18. år

De fleste støttemuligheder til børn og unge ophører, når den unge fylder 18 år. Der kan dog være en undtagelse i forhold til en kontaktperson. Der kan, inden den unge fylder 18 år, træffes afgørelse om at forlænge støtten helt op til den unge fylder 23 år.

Det hedder efterværn og bevilges efter servicelovens § 76