Organisation

ADHD-foreningen består af lokalafdelinger, formandskab, hovedbestyrelse samt landsmøde. Derudover har foreningen også et sekretariat.

Landsmøde

Den øverste myndighed i ADHD-foreningen er landsmødet. Det afholdes hvert andet år i lige år.

På landsmødet vedtages foreningens målsætningsprogram for de kommende to år, formandsskabet samt repræsentanter til hovedbestyrelsen vælges. Det er også her, foreningens vedtægter kan ændres.

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er det organ, som leder foreningen mellem landsmøderne.

Formandskab

Formandskabet består af formand og næstformand. Det er formandsskabet, som leder foreningen mellem hovedbestyrelses møderne.

Lokalafdelinger

ADHD-foreningen består af 13 lokalafdelinger. Disse lokalafdelinger styres af en bestyrelse af frivillige. Lokalafdelinger afholder arrangementer om ADHD lokalt.

Organisationsdiagram