Landsmøde

Landsmødet er den øverste myndighed i ADHD-foreningen, det vil sige at her træffes beslutninger som er afgørende for ADHD-foreningen og dets arbejde.

Landsmødet afholdes hvert andet år i lige år.

På landsmødet sker følgende:

  • Målsætningsprogram for de kommende 2 år vedtages
  • Der kan vedtages ændringer af foreningens vedtægter
  • Valg af formand, næstformand og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer

Alle medlemmer er velkommende på landsmødet

Alle medlemmer af ADHD-foreningen kan deltage på landsmødet, du skal dog tilmelde sig senest 2 uger før landsmødet. Det er dog ikke alle medlemmer som har stemmeret, det kommer an på, hvor mange der har tilmeldt sig fra ens lokalområde.

Som medlem har du mulighed for at stemme

Når du er medlem af ADHD-foreningen er du også medlem af en lokalafdeling. På landsmødet kan du deltage som repræsentant for den lokalafdeling, du er medlem af. Antal af repræsentanter med stemmeret afhænger af lokalafdelingen størrelse.

Medlemmer kan stille op

Det er på landsmødet du kan vælges ind til at blive en del af ADHD-foreningens hovedbestyrelsen enten som formand, næstformand eller repræsentant.

ADHD-foreningen opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til hovedbestyrelsen enten som formand, næstformand eller repræsentant.

Materialer fra landsmødet i 2024