ADHD-foreningen

I ADHD-foreningen arbejder vi for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD/ADD og deres pårørende

Hvorfor os?

Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. Derfor har vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem. Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet. Lad os sammen gøre ADHD til håb og handlekraft. Fra mennesker med ADHD til deres pårørende. Over professionelle og politikere. Til foreningens frivillige og ansatte.

Hvordan arbejder vi?

Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD skal lykkes med det, de ønsker. Derfor arbejder vi helhjertet og helhedsorienteret. Vores fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men vores tilgang er, at det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til.

Hvad tilbyder vi?

Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferencer, undervisning og guidelines. Politisk arbejder vi med to mål: Fremme ressourcerne til ADHD og sikre, at lovgivningen tager højde for ADHD-berørte. Desuden deltager vi i udvikling og forskning. Og formidler ADHD nuanceret og positivt.

Vores baggrund

Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse. Det er ADHD-foreningen. Sådan har det været i over 40 år. Hver dag støtter vi stadigt flere ADHD-berørte. Det er kun muligt i kraft af vores omkring 200 frivillige ildsjæle og ca. 7.500 medlemmer. Samt vores politiske og økonomiske støtter i samfundet.

Tak, fordi I gør ADHD til håb og handlekraft sammen med os. Så endnu flere kan gøre det samme.

ADHD-foreningen mener…

  • Alle med ADHD har ret til et værdigt liv, hvorfor ADHD-foreningen involverer sig i samfundsmæssige og politiske debatter for at skabe lige forhold for alle.
  • Alle med ADHD skal have adgang til en tidlig og forebyggende indsats, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for tilgængelige løsninger, brugerne selv kan anvende rettidigt.
  • Kognitiv tilgængelighed skal være en selvfølge både i hjemmet, daginsitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i samfundet generelt, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for, at dette placeres på lige fod med fysisk tilgængelighed.
  • Vores arbejde styrkes gennem frivilliges indsatser og partnerskaber, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for at styrke den frivillige indsats og etablere stærke relationer.

ADHD-foreningens historie

ADHD-foreningen blev startet i 1982. Dengang hed den ” Landsforeningen for Hyperaktive børn”. Det var Ida Andreasen, som tog initiativ til foreningen.

I 1988 nedlægges foreningen og genopstår som en ny forening “Den Danske Forening for MBD-børn”. Her opstår for første gang lokalafdelinger, nemlig to; en i øst og en i vest.

I 1997 sker der igen et navneskift denne gang til “DAMP-foreningen”.

Og så i 2005 får foreningen det nuværende navn: “ADHD-foreningen”.