Hovedbestyrelsens arbejde

ADHD-foreningens hovedbestyrelse arbejder på de overordnede linjer internt i foreningen og i forhold til det omgivende samfund.

Hovedbestyrelsens arbejde  sker primært via de 4 årlige hovedbestyrelsesmøder, samt ved udvalgsarbejde og anden mødevirksomhed.

Hovedbestyrelsen arbejder med at:

  • Drøfte og godkende faglige, politiske og administrative handleplaner, der fremmer opfyldelsen af ADHD-foreningens formål.
  • Arbejde med de politiske visioner med væsentlig interesse for ADHD-foreningen
  • Godkende revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
  • Godkende budget
  • Fastsætte kontingent
  • Fastsætte tilskud til lokalafdelinger

Hovedbestyrelsens sammensætning

Som medlem af ADHD-foreningen har du følgende muligheder for at blive valgt ind i hovedbestyrelsen:

  • På landsmødet i lige år vælges 3 repræsentanter, samt næstformand og formand.
  • Alle lokalafdelinger kan stille en repræsentant til hovedbestyrelsen. Som udgangspunkt er det lokalbestyrelsens formand, men lokalafdelingen kan vælge et andet bestyrelsesmedlem. Repræsentanten er valgt for et år pr. 1 april.

Medarbejderne på ADHD-foreningens sekretariat, har også en repræsentant i hovedbestyrelsen og denne vælges for en to-årig periode i lige år.

Derudover har ADHD-foreningens hovedbestyrelse selv mulighed for at udpege 3 eksterne medlemmer i en landsmødeperiode.