ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er sammensat af landsmødevalgte, repræsentanter for lokalafdelingerne, eksternt udpegede og en medarbejderrepræsentant

Trish Nymark
Konstitueret formand
Anders Dinsen
Landsmødevalgt 2022-2024
Daniel Viholm Nielsen
Landsmødevalgt 2022-2024
Søren Vingaard Bolvig
Repræsentant for Lokalafdeling Nordjylland
Monica Borré
Repræsentant for Lokalafdeling Midt-Vestjylland
Nina Rasmussen
Repræsentant for Lokalafdeling Midt-Østjylland
Birte Mikkelsen
Repræsentant for Lokalafdeling Sydjylland
Martin Schütt
Repræsentant for Lokalafdeling Sønderborg
Heidi Klakk Egebæk
Repræsentant for Lokalafdeling Fyn
Marianne Stenstrop
Repræsentant for Lokalafdeling Vestsjælland
Mette Scheller
Repræsentant for Lolland, Guldborgsund, Vordingborg
Greta Autrup
Repræsentant for Lokalafdeling Østsjælland
Aske Stræde
Repræsentant for Lokalafdeling Storkøbenhavn
Michael Koefoed
Repræsentant for Lokalafdeling Nordsjælland
Selina Munch- Petersen
Repræsentant for Lokalafdeling Bornholm
Betina Kate Mozart-Mørk
Medarbejderrepræsentant
Manu Sareen
På orlov fra formandsposten