ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er sammensat af landsmødevalgte, repræsentanter for lokalafdelingerne, eksternt udpegede og en medarbejderrepræsentant

Manu Sareen
Formand
52 40 16 80
manu@adhd.dk
Trish Nymark
Næstformand
Anders Dinsen
Landsmødevalgt 2022-2024
Daniel Viholm Nielsen
Landsmødevalgt 2022-2024
Thomas Hansen
Repræsentant for Lokalafdeling Nordjylland
Monica Borré
Repræsentant for Lokalafdeling Midt-Vestjylland
Nina Rasmussen
Repræsentant for Lokalafdeling Midt-Østjylland
Ole Futtrup Kjær
Repræsentant for Lokalafdeling Sydjylland
Martin Schütt
Repræsentant for Lokalafdeling Sønderborg
Kirsten Højsgaard Fogh
Repræsentant for Lokalafdeling Fyn
Karina Thygesen
Repræsentant for Lokalafdeling Vestsjælland
Mette Scheller
Repræsentant for Lolland, Guldborgsund, Vordingborg
Rikke Bachmann
Repræsentant for Lokalafdeling Næstved Faxe Stevns
Greta Autrup
Repræsentant for Lokalafdeling Østsjælland
Aske Stræde
Repræsentant for Lokalafdeling Storkøbenhavn
Michael Koefoed
Repræsentant for Lokalafdeling Nordsjælland
Selina Munch- Petersen
Repræsentant for Lokalafdeling Bornholm
Pernille Sanberg Ljungdalh
Medarbejderrepræsentant