Venteværelser

Venteværelser ved f.eks. læger og psykologer er gode steder at have pjecer liggende. Der kommer både børn og voksne med ADHD, familiemedlemmer og andre der er interesserede i at vide mere om ADHD.

Hvis lægen eller lægesekretæren er imødekommende, så er det måske muligt at lave en hel lille opstilling med pjeceholderen, postkort, bolsjer og lignende.

På den måde kan vi skabe mere opmærksomhed og styrke kendskabet til ADHD og forhåbentlig få flere medlemmer til ADHD-foreningen.

Da pjeceholderen er neutral, anbefaler vi at du fremhæver foreningen ved at klistre et klistermærke på holderen.