Ok-aftaler

Ok-aftaler der støtter ADHD-foreningen

ADHD-foreningen har netop indgået en sponsoraftale med OK Benzin.

Hvis I har en stand i løbet af ADHD-ugen, kunne I med fordel reklamere for denne måde at støtte ADHD-foreningen på.

Måske kender i konceptet fra jeres børns eller egne sportsklubber. Man opretter et benzin-kort hos OK, og hver gang man tanker benzin/diesel så går der penge ind på foreningens konto. Den mulighed har vi nu også fået i ADHD-foreningen.

Det sponsor nr. vi har fået tildelt støtter HELE ADHD-foreningen.

ADHD-foreningens sponsor nr. er 56 13 06

Benzinkort i ADHD-ugen

Hvis I vil reklamere for OK-kortet på jeres stand, kan I evt. få en bunke flyers inde fra sekretariatet, men I kan også vælge at få en sælger ud fra OK. Som reklamere og taler godt for sagen. I skal tage kontakt til OK, hvis I ønsker dette.

Her skal I snakke med Birgitte Poulsen hos OK Benzin (Tlf.: 89 32 21 19, E-mail: bpo(at)ok.dk)

Hvis I ønsker flyers skal I skrive til Inge på ip(at)adhd.dk

Hvis du gerne vil oprette et benzinkort, der støtter ADHD-foreningen klik her.

Skulle I som lokalafdeling have et ønske om at få jeres eget sponsor nr., så er dette også en mulighed. Så vil støtten fra de kort I har oprettet, gå direkte til jeres egen lokalafdeling.

Hvis I vil oprette eget sponsor nr. så læs mere i mailen tilsendt lokalafdelingen. læs det her.

Har I spørgsmål til ovenstående så skal I være velkomne til at kontakte Inge på ip(at)adhd.dk.