Støtte af kommunen

Har du meget svært ved at styre din økonomi, så kan du bede kommunen om hjælp. Hvis du f.eks. får kontanthjælp, kan kommunen tilbageholde et beløb hver måned svarende til din husleje, lys og varme, som kommunen så betaler for dig. På den måde er du sikker på, at du har tag over hovedet.

Hvis du har problemer med at handle på breve

Mange med ADHD har også svært ved at forstå og handle på de breve, der kommer fra banker, kommunen, boligselskaber eller andre. Det kan f.eks. betyde, at de ikke får reageret på regninger, rykkere, mødeindkaldelser eller andet vigtigt, hvilket også kan have konsekvenser for økonomien.

Du kan bruge en opsamlingsskuffe eller mappe til at samle de vigtige papirer i som du skal have hjælp til.

Hvis du har problemer med at læse og forstå den slags breve, kan du søge din kommune om en støtteperson, som kan hjælpe dig med det og med at få styr på din økonomi. Læs mere om bostøtteordningen.

Her får du tre fif til at håndtere papirarbejde:

  • Vigtige papirer og e-mails har en tendens til at blive væk, inden man får reageret på dem. For at undgå dette, kan du bruge OHIO-metoden.
  • Sådan kan du håndtere kvitteringer
  • Du kan bruge en opsamlingsskuffe eller mappe til at samle de vigtige papirer i som du skal have hjælp til.