HJÆLP TIL UNGE OG VOKSNE MED ADHD 

Har du udfordringer med kontrol af opmærksomheden, med planlægning, med hukommelsen, med kontrol af angst eller vrede? Føler du, at du mangler sociale færdigheder som f.eks. empati? Er du på vej til udredning, eller er udredt og mangler et supplement til medicinudlevering hos psykiateren?

Så mød op til en præsentation af et nyt holdbaseret program-forløb med gruppeøvelser, rollespil og debat. Forløbet varer 15 uger, hver med to timers fællestid, en times refleksion og dialog og mulighed for individuel assistance/coaching. Deltagerne arbejder med en personlig manual til opsamling af værktøjer og strategier til brug også efter forløbet.

Socialstyrelsen har købt programmet og tilpasset det til dansk kultur. Det udbydes af de regionale kommunikationscentre, der screener deltagerne, ansøger kommunerne, gennemfører forløbet og evaluerer resultaterne. Forløbet er gennemprøvet i Danmark med succes.

Præsentationen foretages af Anders Davidsen fra Kommunikationscenter Ballerup, en certificeret ADHD Coach med stor erfaring med programmet (RR2 = Reasoning & Rehabilitation 2, “fornuftbaseret genoptræning” 2).

Der er plads til 50 personer til præsentationen, og medlemmer af ADHD-foreningen står først i køen, så husk at tilmelde dig med dit medlemsnummer.

Adgang til præsentationen kræver tilmelding:

Tilmelding senest den 10. marts 2023 

Kedelhuset, Hillerød frivilligcenter, Fredensvej 12B, Hillerød

Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19.00-22.00

Information

14. marts 2023 kl. 19:00 - 22:00

Kedelhuset,
Hillerød frivilligcenter
Fredensvej 12B
3400 Hillerød