Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinært generalforsamling, da der ikke har været indkaldt til generalforsamling rettidigt.

Information

11. marts 2024 kl. 19:00 - 21:00

medlemmer

Frivilligcenter Næstved på Farimagsgade 16, 4700 Næstved.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Lokalafdeling Næstved, Faxe, Stevns d. 11. marts kl. 19 – 21 i Frivilligcenter Næstved på Farimagsgade 16, 4700 Næstved.

Har du et forslag til dagsordenen, skal det meldes senest d. 26. februar til grg@adhd.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Valg til bestyrelsen
    1. Alle poster i bestyrelsen er på valg. Der skal minimum vælges en forperson, en næstforperson og en kasserer
  3. Valg af suppleanter
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant
  5. Evt.

Alle medlemmer er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig

Har du spørgsmål kan du kontakte frivilligkoordinator i ADHD-foreningen Gregers Gatzwiller på grg@adhd.dk og på: 2253 7521