Bliv klog på ADHD Foreningen og generalforsamling i lokalafd. Vestsjælland

Kom og mød ADHD-foreningens Direktør, Camilla Louise Ganzhorn.

Som vil fortælle om hvad foreningen overordnet set kan tilbyde, hvilke foredele du som medlem har af foreningen og hvad du kan få hjælp til, samt hvordan man kan blive aktiv frivillig i foreningen.

Tilmelding TRYK HER

Information

21. januar 2024 kl. 10:00 - 14:00

Medlemmer

Foreningshuset Bispehøjen
Bispehøjen 2
4300 Holbæk

PROGRAM:

10.00 Velkomst og foredrag

11.30 Frokost (der serveres en let forplejning)

12.15 Generalforsamling

14.00 Tak for i dag. (Bestyrelsen holder et kort konstituerende)

 

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5, stk. 6. men alle er velkomne

 

GENERALFORSAMLING:

1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Det reviderede regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse

4.      Budget for 2024 til drøftelse

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode

7.      Valg af suppleanter for en 1 årig periode

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1 årig periode

9.      Eventuelt

 

Tilmelding TRYK HER

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ADHD Foreningen Vestsjælland