ADHD for lærere og Pædagoger

Undersøgelserne viser, at ca. 2-3 % af skolebørn har ADHD og en del af dem, vil på et eller andet tidspunkt have brug for jeres hjælp. De kan være en udfordring og have en adfærd, der trigger noget i os, der kan føre til en følelse af magtesløshed og frustration. Det er ikke en rar følelse for nogle og giver ikke gode forudsætninger i arbejdet med disse børn og unge.
Her vil Trish Nymark, med afsæt i hendes personlige forstående tilgang, som hun har tilegnet sig i sit virke som psykoterapeut og som sygeplejerske i psykiatrien, med sin viden og erfaring, hjælpe jer med at blive klogere på ADHD og guide jer i, hvordan i kan arbejde med udfordringerne på en mere hensigtsmæssig måde.
Tilmelding sker ved at sende en mail til Bornholm@ADHD.dk

Information

23. maj 2023 kl. 16:00 - 18:00

Fagpersoner

Heldagsskolen Almindingensvej 23, 3751 Østermarie