Sang og musik – et inkluderende fællesskab

ADHD-foreningen og Sangens Hus er gået sammen om at afholde en temadag for musiklærere og korledere.

Information

25. maj 2023 kl. 10:00 - 16:00

musiklærere og korledere for børn i alderen 6-14 år.

Skanderborg vandrehjem
Kindlersvej 9
8660 Skanderborg

Download

650.00 kr.

TEMADAG: for musiklærere og korledere

På temadagen sættes fokus på, hvordan vi bedst inkluderer børn med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder i musik og sangundervisningen. Disse børn oplever mange vanskeligheder i hverdagen og ved at inkludere dem i musik og sang får de en oplevelse af succes og fællesskab.

Sang i fællesskab kan være en katalysator for og styrke følelsen af samhørighed mellem mennesker.

Fællesskabet har stor betydning for børns læring. Forskning viser, at selvdannelse, selvværd og læringslyst kommer af at deltage, bidrage og øve indflydelse i fællesskaber. Derfor vil denne temadag give viden og redskaber til musiklærere og korledere.

Temadagen vil være praksisorienteret og være bygget op omkring workshopelementer. Deltagerne vil få såvel viden om ADHD samt konkrete pædagogiske og sangfaglige metoder og redskaber til undervisning af børn med ADHD eller lign. vanskeligheder. Alt kan med fordel også bruges i forhold til undervisning af andre børn.

Oplægsholdere:

Mads Bille
Kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole. Chef for Herning Opera Festival. Mads Bille har i 36 år dirigeret Herning Kirkes Drengekor. Koret har optrådt overalt i Danmark og turneret i Europa, USA og Australien.
Lis Mette Winther
Uddannelseskonsulent i ADHD-foreningen. Lis Mette har bred erfaring med specialpædagogik og undervisning af børn med ADHD/ADD og lignende diagnoser.

Pris

Pris pr deltager er kun 650 kr for undervisning, materialer og forplejning.