Forældre til teenagere med ADHD/ADD

Information

Modul 1:
09. april 2024 kl. 15:00 - 17:30
Modul 2:
30. april 2024 kl. 15:00 - 17:30
Modul 3:
21. maj 2024 kl. 15:00 - 17:30

Forældre til teenagere med ADHD/ADD.

Online via Teams

Download

1575.00 kr.

1575.00 kr.

Baggrund

Det kan være en udfordring at have en teenager i hjemmet, og at have en teenager med ADHD/ADD gør ikke tingene nemmere.

Generelt sker der rigtig meget for en teenager: kroppen ændrer sig, hjernen ændrer sig og interesserne ændrer sig, og teenageren forsøger at skabe sig en identitet i verden.

Teenagere med ADHD er ofte mere umodne end deres jævnaldrende kammerater, og det kan medføre en række problematikker, idet de udsættes for krav og forventninger, som han eller hun ikke er moden nok til at opfylde. Derfor er det vigtigt, at du forstår din teenager og er rustet til at støtte på bedst mulig vis.

Modul 1 – Teenager, hjernen og risikoadfærd

Emnet for første modul om teenagere med ADHD/ADD tager udgangspunkt i kernesymptomerne tilknyttet diagnosen; Opmærksomhedsforstyrrelse, forstyrrelse i aktivitet og impulsivitet. Du bliver introduceret for viden om hjernen hos teenagere med ADHD/ADD, så du som forælder bedre kan forstå den adfærd, du ser. Vi kommer også omkring seksualitet og risikoadfærd, og hvad der gør sig særligt gældende for teenagere med ADHD/ADD.

Modul 2 – En sårbar hjerne og familiekonflikter

På andet modul bygger vi videre på den viden, du har fået på modul 1 og kigger på, hvordan en hjerne med ADHD/ADD kan være særligt påvirkelig overfor overload og stress. Vi dykker ned i typiske overbevisninger, som teenagere med ADHD/ADD kan have om sig selv, og hvordan du som forælder kan tale med dit barn om det. Konflikter er ligeledes noget mange forældre oplever med deres teenagere med ADHD/ADD, og vi ser på udfordringer med konflikter i familielivet og du får redskaber og råd til at forebygge og tackle konflikter.

Modul 3 – Uddannelse og mestringsstrategier

På tredje modul fokuserer vi på, hvordan du bedst muligt støtter din teenager under uddannelse. Som teenager med ADHD/ADD kan det være svært at følge med fagligt på en uddannelse, men gruppearbejde og det sociale liv kan også være en udfordring. Vi ser også på, hvordan du som forælder kan støtte jeres barn under uddannelse og hjælpe med mestringsstrategier – også i forhold til hverdagslivet.

Hvad får du med hjem?

  • Du får tilsendt oplægget på mail
  • Du får tilsendt link til to af ADHD-foreningens udgivelser i PDF-format
  • Ung med ADHD: to historier om unge med ADHD
  • 25 strategier: en mestringsguide til hverdagen med ADHD/ADD

Underviser

Sofie Astrid Bøjden Olsson
er projektleder i ADHD-foreningen. Derudover underviser hun på skoler, efterskoler og uddannelsesinsti-tutioner samt udøver rådgivning og afholder kurser. Sofie er Cand.scient i Idræt og Sundhed og har pædagogisk erfaring i arbejdet med børn og unge på specialområdet.

Søg støtte

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet. Du kan se vejledning til dette her: https://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/