Familieliv med ADHD

Information

18. marts 2023 kl. 09:00 - 19. marts 2023 kl. 15:00

Familier med børn der har ADHD og søskende

Danhostel Ishøj Strand
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj

Download

4450 kr.

4450 kr.

Målgruppe
Kurset er for familier (Børn med ADHD (7-12 år), søskende over 7 år og forældre. Kurset omhandler både diagnoserne ADHD og ADD.

Formål
Formålet med at deltage på dette kursus er, at hele familien i fællesskab lærer om, hvad ADHD er, hvilke udfordringer det kan give, samt hvordan forældre og søskende bedst muligt kan hjælpe barnet med ADHD.
På kurset får både forældre og børn viden om ADHD og redskaber til, at familien kan opnå en mindre konfliktfyldt hver-dag. Kurset har fokus på fællesskab og samarbejde, og det er familiens fælles projekt at skabe konkrete forbedringer i hverdagen, øge trivslen for alle familiemedlemmer og sikre en positiv udvikling fremadrettet. Forældrene vil på kurset blive præsenteret for viden og redskaber, der kan bruges til at styrke forældrerollen, løfte stemningen i hjemmet og støtte barnets selvværd.
Barnet med ADHD og dets søskende vil igennem pædagogisk leg og aktiviteter få en større forståelse for ADHD og blive bedre rustet til at undgå konflikter. De vil lære at danne relationer, kommunikere med hinanden, lære at tage hensyn til andres behov og ikke mindst: have det sjovt. Børneaktiviteterne er målrettet aldersgruppen 7-12 år. Ældre søskende kan inddrages som ”hjælpere” i børneaktiviteterne, eller lytte med på oplæggene hos forældrene.

Hvad får vi ud af kurset?
• Mulighed for at styrke et positivt sammenhold i familien
• Viden om ADHD og de vanskeligheder der følger med
• Redskaber til at forebygge og håndtere konflikter
• Redskaber til at organisere hverdagen
• Mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre familier

Hvad får vi med hjem?
• En bog om familieliv med virkelige fortællinger om familieliv og ADHD.
• En guide fyldt med gode råd og redskaber til en hverdag med mere kærlighed og mindre        kaos.
• En guide til børn og unge ” Styr dit eget skib” fyldt med idéer til det gode, det svære og det    sjove.
• Kopi af oplæggene
• Børnene får en minibog, som sætter fokus på, at ”Alle er gode til noget – vi skal være her      allesammen”.

Undervisere

Jenny Bohr
kognitionskonsulent, uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og uddannet Advanced trainee i Samarbejdsbaseret Problemløsning på MIT, Boston Mass. Jenny har specialiseret sig i ADHD og andre kog-nitive forstyrrelser. Hun arbejder både med børn/unge og deres familier, og har de senere år fungeret som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet, for både fagfolk og pårørende, og hun har skrevet bøgerne ”Problemløsende inklusion” og ”Samarbejdsbaseret problemløsning”.
Sarah Storebjerg
socialpædagog og frivillig hos Kolding Selvhjælp og ADHD-foreningen. Sarah arbejder som kontaktperson og støtteperson og har over de seneste år arbejdet på en specialskole med emotionelle børn, diagnoser m.m. Sarah har meget fokus på børn/unge med ADHD/ADD. Hun er frivillig gruppeleder inden for PUST (personlig udvikling og social træning), hvor hun har kørt kursusforløb, samt en ADHD-café. Derudover er Sarah frivillig mentor for unge mennesker, som hun støtter og guider.

Vær OBS på

Tilmelding er bindende. Hvis der meldes afbud senere end 1 måned før kursusstart, skal kursusafgiften betales.
Afbud til kurserne skal ske skriftligt og bekræftes af ADHD-foreningen for at være gyldigt.

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet.

Du kan se vejledning til dette her : http://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/