Børn med ADHD/ADD

Information

Modul 1:
24. april 2024 kl. 12:30 - 15:00
Modul 2:
08. maj 2024 kl. 12:30 - 15:00
Modul 3:
22. maj 2024 kl. 12:30 - 15:00

Forældre eller andre nære omsorgspersoner til børn med ADHD/ADD i alderen 5-12 år.

Online via Teams

Download

1575.00 kr.

1575.00 kr.

Børn er forskellige, og det er børn med ADHD/ADD også. Men fælles for mange børn med diagnosen er, at det ofte kan være svært for omgivelserne at forstå og møde dem på en god måde.

At have et barn med ADHD/ADD påvirker rollen som forældre og hele familien. Som forælder kan du føle dig usikker og magtesløs samtidig med, at du har en helt særlig rolle, da du skal sikre, at både dit barn og familien har en god hverdag.

Det får du ud af at deltage
Som forælder er det afgørende, at du har viden om diagnosen, men også kender til de redskaber og handlemuligheder, der gør, at dit barn og jeres familie har en god hverdag.

Du kan derfor se frem til 3 moduler, der byder på viden om diagnosen, men også om de redskaber og handlemuligheder, der kan øge trivslen hos jer alle.

Modul 1: Forstå dit barn -Viden om diagnosen ADHD/ADD

Viden om diagnosen ADHD/ADD og hjernen er en del af fundamentet for at kunne forstå og mestre den helt særlige og til tider krævende rolle, det er at være forældre til et barn med ADHD/ADD. Det sætter vi lys på i modul 1.

Modul 2: Sæt støttende rammer

På baggrund af viden om diagnosen, kigger vi i modul 2 i værktøjskassen og ser på, hvordan der bl.a. kan arbejdes med tydelig kommunikation, struktur, rutiner og visuelstøtte for at skabe mere overblik og mindre belastning i familien.

 Modul 3: Styrk samarbejdet – find veje sammen

Bølgerne kan gå højt, der kan være stress og konflikter i samarbejdet med og omkring barnet, søskende og skolen. På modul 3 bliver I præsenteret for opmærksomhedspunkter og handlemuligheder,
som kan være vigtige at have med i bagagen, når der skal findes veje for trivsel og udvikling for dit barn.
Du kan læse mere i programmet, og da kurset er online deltager du nemt hjemmefra.

Er I to forældre, opfordrer vi til, at begge deltager, hvis det er muligt.

Det forældre gør, gør en forskel…

For at sætte gang i en forandring får I ved hvert moduls afslutning en hjemmeopgave med et indsatsområde, som I kan arbejde med og sætte fokus på hjemme. I bestemmer selv, om I vil arbejde med hjemmeopgaven, men det, der skaber de største forandringer for jeres barn og hverdag, er de tanker og det arbejde, I selv gør efter hvert modul.

Underviser

Lis Mette Winther
er uddannelseskonsulent i ADHD-foreningen, hvor hun bl.a. laver rådgivning og kurser for forældre og professionelle. Hun laver kurser i hele landet i børnehaver, folkeskoler, på efterskoler, bosteder og uddannelsesintuitioner, hvor hun underviser pædagoger og lærere, så de bliver bedre rustet til at møde børn og unge med ADHD/ADD. Lis Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har bl.a. en PD i special pædagogik, og mange års erfaring som underviser i folkeskolen og på specialskoleområdet, hvor hun har arbejdet med børn, unge og familier, der har ADHD og andre udfordringer tæt inde på livet.

Søg støtte

Det kan være en mulighed at søge din kommune om støtte til deltagelse på forløbet.

Du kan se vejledning til dette her:

https://adhd.dk/livet-med-adhd/soeg-stoette-til-kursus-eller-workshop/