fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:

Vælg interesser:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Behandling af ADHD

Behandling af ADHD/ADD hos børn, unge og voksne

Mange behandlingsmuligheder bør overvejes, når et individuelt behandlingsforløb skal tilrettelægges. Tilbuddene vil ofte være de samme for ADHD og ADD.

Hvad skal man starte med?

Tilbud om behandling bør træffes på baggrund af, hvor belastet du eller dit barn er af jeres symptomer på ADHD. Det skal vurderes, hvor svært det er at få dagligdagen til at fungere, om du eller dit barn har andre lidelser, og hvordan jeres almene trivsel er. Der bør i alle tilfælde udarbejdes en individuel behandlingsplan, og det er hensigtsmæssigt, at der indgår psykosocial behandling i planen.

Psykosocial behandling

Psykosocial behandling dækker over flere ting blandt andet viden om ADHD (psykoedukation), vejledning, støttende samtaler, tilpasning af det daglige miljø fx i hjem, skole, daginstitution eller på en arbejdsplads. Det er vigtigt, at det omgivende miljø er indrettet så optimalt som muligt for at give dig eller dit barn de bedste muligheder for at fungere godt i hverdagen.

Psykoedukation

Psykoedukation handler om at få viden om ADHD, om problemstillinger som ADHD kan medføre, behandlingsmuligheder og ikke mindst, hvad man selv kan gøre for at takle vanskelighederne i hverdagen. Jo bedre man forstår ADHD og dens betydning for adfærd, reaktioner og følelser, desto større mulighed har man for at udvikle strategier til at håndtere udfordringerne.

Det burde være et tilbud til alle, der får stillet diagnosen, men desværre får mange ikke et sådant tilbud. Hvis du ikke får et tilbud om psykoedukation, må du opsøge viden andre steder fx på et kursus i ADHD-foreningen.
Se ADHD-foreningens kurser her.

På kurserne får du information om ADHD, nyttige redskaber og samvær med ligestillede, som ikke mindst kan gøre en forskel. På www.adhd.dk eller i bøger kan du også læse om ADHD og få gode råd. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du bliver fortrolig med din ADHD og finder strategier, der kan gøre livet lettere og bedre for dig.

Behandling rettet mod at ændre adfærd

Kognitiv adfærdsterapi benyttes til at støtte omsætning af viden (psykoedukationen) til praksis, dvs. til konkrete metoder i hverdagen. Man opøver nye og bedre måder at håndtere vanskelighederne på. Strategierne indlæres typisk via øvelser, hvori man afprøver og træner nye metoder fx til at skabe struktur, håndtere vrede, dele opgaver op i mindre dele eller til at opnå en god søvnrytme. Med øvelserne ændres både adfærden og tænkningen, og gradvist vil de nye, mere hensigtsmæssige handlemåder være dem, man automatisk benytter. Denne behandlingsform har vist sig at have god effekt på voksne med ADHD.

Forældretræning er et tilbud, som har fokus på at lære forældre til børn med ADHD at forstå og se bag om barnets adfærd og på den baggrund ændre deres egen adfærd. Forældrene får viden og indsigt i, hvordan ADHD påvirker barnet. Derudover får de redskaber og mulighed for at træne hensigtsmæssige metoder som fx positiv kommunikation, udpegning af successer, rutiner og visualisering.

Forældretræning har vist sig at have en rigtig god effekt på forældrenes selvfølelse, forældreevne, trivsel og på konfliktniveauet i hjemmet. Forældretræning har også god effekt på barnets adfærd og trivsel.

Læs om ADHD-foreningens forældretræning Kærlighed i Kaos her. Du kan også finde forældrekurser i ADHD-foreningens kursuskatalog

Social træning handler om at træne sociale kompetencer. Sammen med en behandler gennemgår barnet forskellige øvelser bl.a. via leg, rollespil og flimklip. På denne måde trænes vanskelige sociale situationer som fx konflikthåndtering, ventetid og reglerne i skolen. Metoden er mest velegnet til børn og har vist sig at have god effekt på barnets adfærd. Nogle forskere mener dog, at for at være effektiv skal træningen foregå der, hvor barnet oplever problemer og skal løse dem – og ikke på et kontor eller i en klinik.

ADHD og Medicin

Hvis du eller dit barn har ADHD i moderat til svær grad, og det er vanskeligt at klare udfordringerne i hverdagen på trods af ovenstående tilbud, så kan medikamentel behandling være en mulighed. Medicin bør dog aldrig være det eneste behandlingstilbud.

Medicin mod ADHD virker på kernesymptomerne og kan medføre en skærpelse af opmærksomheden. Medicinen kan bl.a. bevirke, at man bliver bedre til at fokusere, ignorere uvedkommende sanseindtryk og skabe overblik og struktur. Derudover kan medicin mindske hyperaktivitet og impulsivitet, men der er individuelle forskelle på virkningen.

Der er forskellige præparater, og det er vigtigt, at du samarbejder med din eller dit barns psykiater, så I finder frem til det præparat, der har den bedste virkning med de færreste bivirkninger.

I National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge kan du se Sundhedsstyrelsens anbefalinger med hensyn til udredning og behandling. Den omhandler både medikamentel behandling men også andre mulige tiltag.
Det er let at få overblik over anbefalingerne i den tilhørende Quick guide. Se Quick guiden her.

Se filmen “Death metal og medicin” hvor unge med ADHD fortæller hvordan de bruger medicinen i deres hverdag

Bivirkninger ved behandling med medicin

Som al anden medicin kan medicin mod ADHD give bivirkninger. Mange bivirkninger er dog forbigående og forsvinder efter en periode. De mest almindelige bivirkninger er nedsat appetit, mavesmerter, hovedpine, svimmelhed, problemer med at falde i søvn og let øget blodtryk og puls. Læs gode råd til, hvad du kan gøre hvis medicinen nedsætter din appetit Vær opmærksom og tal med din psykiater om det, hvis du oplever bivirkninger. Læs mere om bivirkninger på indlægssedlen i medicinpakningen eller på min.medicin.dk

Hvad kan jeg ellers gøre?

Der er mange ting, man selv kan gøre, hvis man har ADHD/ADD eller er forælder til et barn med ADHD. Der er bl.a. påvist god effekt af fysisk aktivitet og træning, som er et godt supplement til de andre behandlingstilbud.

Neurofeedback

Neurofeedback, også kaldet Biofeedback eller EEG-træning, er en form for hjernetræning, hvor man træner hjernens evne til at regulere og kontrollere sig selv. En del børn og voksne med ADHD vurderer, at de har en gavnlig effekt af den form for træning.

Læs mere om Neurofeedback og ADHD

Læs om idéer til mestring af hverdagen med ADHD

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen