ADHD og medicin

Kernesymptomer på ADHD kan ofte reduceres med medicin. Der er dog individuelle forskelle på virkning og bivirkninger, og medicin bør aldrig være det eneste behandlingstilbud.

Hvis du eller dit barn har ADHD/ADD i moderat til svær grad, og er det vanskeligt at klare udfordringerne i hverdagen på trods af andre tilbud, så kan behandling med medicin være en mulighed. Behandlingen skal foretages af en speciallæge.

Virker på kernesymptomer

Medicin mod ADHD virker på kernesymptomerne og kan medføre en skærpelse af opmærksomheden. Medicinen kan bl.a. bevirke, at du bliver bedre til at fokusere, ignorere uvedkommende sanseindtryk og skabe overblik og struktur. Derudover kan medicin mindske hyperaktivitet og impulsivitet, men der er individuelle forskelle på virkningen.

Der er forskellige præparater, og det er vigtigt, at du samarbejder med din eller dit barns psykiater, så I finder frem til det præparat, der har den bedste virkning med de færreste bivirkninger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

I National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge og Udredning og behandling af ADHD hos voksne kan du se Sundhedsstyrelsens anbefalinger med hensyn til udredning og behandling. Den omhandler både medicinsk behandling men også andre mulige tiltag.
Det er let at få overblik over anbefalingerne i de tilhørende Quick guider: Børn og Unge Quick guiden og Voksen Quick guiden.

Bivirkninger ved behandling med medicin

Som al anden medicin kan medicin mod ADHD give bivirkninger. Mange bivirkninger er dog forbigående og forsvinder efter en periode. De mest almindelige bivirkninger er nedsat appetit, mavesmerter, hovedpine, svimmelhed, problemer med at falde i søvn og let øget blodtryk og puls. Læs gode råd til, hvad du kan gøre hvis medicinen nedsætter din appetit. Vær opmærksom og tal med din psykiater om det, hvis du oplever bivirkninger. Læs mere om bivirkninger på indlægssedlen i medicinpakningen eller på min.medicin.dk

Tilskud til medicinudgifter

Der beregnes automatisk tilskud til det meste medicin, når du køber det på recept, men medicin til behandling af ADHD har ikke automatisk tilskud. Din læge kan søge om en bevilling af enkelttilskud til dig i Lægemiddelstyrelsen. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse om tilskud til medicinudgifter ved behandling af ADHD.

På rejse med ADHD-medicin

Hvis du skal rejse uden for Danmark, og du eller dit barn tager medicin for ADHD, er det vigtig at finde ud af, om I skal have et medicinpas/pillepas med. Der er forskellige regler for lande inden for Schengen og uden for Schengen. Uden for Schengen er det ind imellem nødvendigt at tage fat i til-rejselandets ambassade, så vær i god tid.

Du kan læse mere om regler for medicinpas/pillepas på minmedicin.dk

Podcast om ADHD og medicin

ADHD & Medicin
ADHD Podcast med Manu Sareen - I dette afsnit har jeg den glæde at have Charlotte Jokumsen, speciallæge i voksenpsykiatri med, som gæst. Vi vil dykke ned i emnet om ADHD-medicin og udforske dens fordele og ulemper. Charlotte vil dele sin ekspertise og give os en dybere forståelse af, hvordan medicin kan hjælpe personer med ADHD/ADD.
Læs mere