Indsamlingstilladelse

ADHD-foreningens indsamlinger

ADHD-foreningens indsamlinger

IN nr.: 00133

Link til Indsamlingsnævnets liste over indsamlinger.

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:

Pakhusgården 50, 5000 Odense C, www.adhd.dk

Indsamlingsmåde:

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside, Facebook og SMS.

Indsamlingsområde:

Landsdækkende.

Indsamlingens formål:

Indsamlede midler anvendes til foreningens formål, som er at skabe forståelse for og faktisk udbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.

Indsamlingsperiode:

Løbende

Indsamlingens regnskab:

Årsregnskab for indeværende år forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30-06. Se seneste offentliggjorte årsrapport her>>>.

Eventuelle yderligere oplysninger:

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.