Arv og testamente

Vidste du, at meget få danskere skriver testamente? Hvert år arver staten rigtig mange millioner kroner, fordi der ikke er andre at give pengene til. Flere midler til ADHD-foreningen vil betyde mere oplysning og hjælp – det gør en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker.

Giv en gave i dit testamente

Med en testamentarisk gave er du med til at støtte børn, unge, voksne og familier med ADHD/ADD.

Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores arbejde i foreningen. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, gør du en stor forskel.

Fradragsret for dig som giver

ADHD-foreningen er i henhold til ligningslovens paragraffer godkendt til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. ADHD-foreningen betaler ikke boafgift til staten, og derfor går hele det testamenterede beløb ubeskåret til vores arbejde.

Uundværlig støtte

Rigtig mange af ADHD-foreningens projekter kommer til live ved hjælp af indsamlede midler, og vores arbejde er derfor afhængig af private og virksomheders lyst til at give et bidrag. Dit bidrag er dermed afgørende.

Sådan testamenterer du til ADHD-foreningen

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til ADHD-foreningen, skal du oprette et testamente. Uden et testamente bliver arven fordelt efter arvelovens regler, og så får ADHD-foreningen ikke del i arven. Heller ikke selvom du ingen legale arvinger har – i så fald tilfalder hele arven staten.

Desværre havner store beløb hvert år et andet sted end afdøde havde tiltænkt, ganske enkelt fordi der ikke var skrevet testamente eller fordi testamentet ikke er registreret og/eller er bortkommet.

Dette kan du testamentere til ADHD-foreningen:

  • Et bestemt beløb eller en bestemt ejendel
  • En procentdel af din formue
  • Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil oprette testamente?

ADHD-foreningen har indgået samarbejde med 2 udbydere af gratis testamenter:

Dokument 24

Dokument 24 er en sammenslutning af advokater, der tilbyder gratis oprettelse af testamente, hvis du testamenterer en del af din formue til en organisation som ADHD-foreningen.

Dokument 24 stiller en online testamenteproces til rådighed for ADHD-foreningen. Når ADHD-foreningen er skrevet ind i testamentet, så får du testamentet tilsendt gratis.

Når testamentet er oprettet online, vil du straks få det tilsendt pr. e-mail. Her vil du modtage vejledning til, hvordan et testamente skrives under og gøres juridisk gyldigt.

Opret et testamente hos Dokument 24 her>>

Ønsker du ikke at oprette dit dokument online, kan du ringe til Dokument 24, så opretter de gerne dokumentet pr. telefon eller ved fysisk fremmøde. Ring på tlf. 5370 1030 eller skriv på info@dokument24.dk.

Efter samtalen udarbejder deres jurister dit dokument, og sender det pr. e-mail inden for 24 timer. Du har også mulighed for at få dokumentet fremsendt pr. post, når du har oprettet det ved et telefonmøde.

Legal Desk vil lave dit testamente helt gratis, hvis du vælger at støtte os gennem din arv.

Du laver nemt og sikkert dit testamente med Legal Desk ved at udfylde en formular, hvori du besvarer en række spørgsmål. På baggrund af dine svar, bliver dit testamente automatisk udarbejdet, og du får øjeblikkelig adgang til en PDF-version på deres platform.

Du kan oprette dit testamente gratis hos Legas Desk her

Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger

Det kan lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål og samtidig sørge for, at dine arvinger modtager en større arv. Det kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30% løsning.

Familie og andre arvinger (dog ikke ægtefæller) skal ifølge arveloven betale mellem 15% og 36,25% i boafgift til staten, når de arver formuer af en vis størrelse.

Hvis du beslutter, at ADHD-foreningen skal modtage en del af arven på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for dine øvrige arvinger, kan de få ligeså meget i udbetaling, som hvis ADHD-foreningen ikke var tildelt noget. Det er fordi, ADHD-foreningen så betaler deres del af arveafgiften.

Læs mere om 30% reglen hos Dokument 24 her>> 

Du gør en stor forskel, når du tænker os ind i dit testamente. Tak for din hjælp.

For yderlige spørgsmål

Kontakt os på email info@adhd.dk eller direkte på tlf. 70 21 50 55.