ADHD/ADD og vanskelighederne

Der er ikke en facitliste over hvilke vanskeligheder, ADHD eller ADD giver. Det varierer fra person til person

Hvad er ADHD?

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet

Hvad står ADHD for?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere:

• Opmærksomheden
• Aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt)
• Impulskontrollen

Mennesker med ADHD har ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i.

3 typer ADHD

Diagnosesystemet DSM-5 beskriver tre forskellige typer af ADHD:

ADHD, kombineret type. Forstyrrelser af både opmærksomheden, aktiviteten og impulskontrollen

ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden. Kaldes ofte ADD

ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

Hvad er ADD?

ADD står for Attention Deficit Disorder og bruges om ”den stille ADHD”, hvor en person har de samme problemer med opmærksomhed som ved ADHD, men ingen eller kun få eller mindre synlige tegn på hyperaktivitet og impulsivitet.

Vanskelighederne

De vanskeligheder du oplever præges af dine symptomers sværhedsgrad, men også af de ydre betingelser igennem dit liv. Noget er fælles for mennesker med ADHD eller ADD, men meget er forskelligt.

Opmærksomhedsvanskeligheder

Opmærksomhedsvanskeligheder kan bl.a. vise sig ved, at du:

• overser detaljer
• let bliver forstyrret
• har vanskeligt ved at bevare koncentrationen
• ofte ikke reagerer på direkte tale og ikke opfatter instruktioner
• ofte ikke formår at fuldføre opgaver og aktiviteter
• helst undgår opgaver, der kræver længere tids koncentration eller er rutineprægede
• ofte glemmer eller mister, fx nøgler, papirer, pung eller tøj
• er glemsom i det daglige, det kan fx være, at du glemmer aftaler

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan bl.a. vise sig ved, at du:

• har problemer med at sidde stille og holde hænder og fødder i ro
• har svært ved at blive siddende på din plads
• oplever en konstant følelse af rastløshed
• ofte synes at være i gang – kan virke lidt ”hyper”
• har en manglende evne til at slappe af
• har en tendens til at tale meget
• bliver i dårligt humør, når der ikke foregår noget interessant

Impulsivitet

Impulsivitet kan bl.a. vise sig ved, at du:

• taler eller handler, før du har tænkt dig om
• ofte svarer, inden et spørgsmål er stillet færdigt
• har svært ved at vente på din tur
• har en tendens til at afbryde andre eller bryde ind i andres samtaler eller aktiviteter
• køber impulsivt ind uden tanke for økonomien
• er utålmodig, fx når du kører bil eller venter i en kø