Shoppen

Metodekatalog: ADHD inkluderende klubber

155,00 kr.

Beskrivelse

Download gratis: Metodekatalog Inkludernede Klubber

Metodekataloget er udviklet som en del af projektet, ADHD-inkluderende klubber, og er udarbejdet i tæt samarbejde med en gruppe klubmedarbejdere fra forskellige steder i landet. Denne gruppe har ligeledes afprøvet katalogets metoder og aktiviteter i deres egen og i andres klubpraksis. Metodekatalogets redskaber bygger på et ønske om at udvikle og udbrede den mest brugbare faglige viden for klubmedarbejdere om unge med ADHD. Kataloget er opdelt med faneblade og kan læses fra ende til anden eller anvendes som opslagsværk.

Metodekataloget er inddelt i tre dele. Den første del består af et vidensafsnit, der udgør det teoretiske afsæt for arbejdet med inklusion af børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende problematikker i klubber. I den første del kan du finde fire hovedtemaer:

 • Rammer og organisering
 • Kommunikation
 • Det sociale og fællesskaber
 • At være ung med ADHD

Under hvert temaafsnit kan du finde en række konkrete emner, særligt centrale i arbejdet med børn og unge med ADHD efterfulgt af eksempler på, hvordan du kan arbejde med emnerne.

Anden del omhandler rammerne for implementering. Her præsenteres et metodisk arbejdsredskab, Gennembrudsmetoden. Afsnittet indeholder temaerne:

 • Ledelse af forandringsprocesser i klubben
 • Gennembrudsmetoden som ny praksisform
 • Trin 1: Forbedringsmodel
 • Trin 2: PDSA/Forandringscirkel
 • Case på implementering

Tredje og sidste del af kataloget giver konkrete eksempler på, hvordan man, ved hjælp af Gennembrudsmetoden, kan bringe viden i spil i en travl hverdag. Herunder finder du:

 • Konkrete eksempler på rammer og organisering
 • Konkrete eksempler på kommunikation
 • Konkrete eksempler på det sociale og fællesskaber
Varenummer (SKU): 1401 Kategori: